Bestyrelse og direktion

Det øverste ledelsesorgan i Danske Andelskassers Bank A/S er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden udgangen af april, og hvor alle aktionærer har ret til at møde, tale, stemme og stille op til bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der varetager den overordnede strategiske ledelse af - samt den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med - Danske Andelskassers Bank. Det er herunder bestyrelsens opgave at fastlægge arbejdsopgaver og arbejdsdeling for direktionen, der har det overordnede ansvar for bankens daglige drift.

For en oversigt over vedtægter og en beskrivelse af nuværende bestyrelses- og direktionsmedlemmer m.m. henvises til vores Investor-side.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.