Bestyrelse og direktion

Det øverste ledelsesorgan i Danske Andelskassers Bank A/S er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden udgangen af april, og hvor alle aktionærer har ret til at møde, tale, stemme og stille op til bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der varetager den overordnede strategiske ledelse af - samt den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med - Danske Andelskassers Bank. Det er herunder bestyrelsens opgave at fastlægge arbejdsopgaver og arbejdsdeling for direktionen, der har det overordnede ansvar for bankens daglige drift.

For en oversigt over vedtægter og en beskrivelse af nuværende bestyrelses- og direktionsmedlemmer m.m. henvises til vores Investor-side.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv