Andelskassen ændrer renten

Andelskassen følger Nationalbankens renteændring af 21. juli 2022, hvor Nationalbanken forhøjede foliorenten fra -0,60 procent til -0,10 procent pr. år.

Indlånsrenten for privatkunder ændres pr. 1 september 2022 fra -0,70 procent til -0,20 procent pr. år. For så vidt angår privatkunder med NemKonto i Andelskassen er de første kr. 100.000 fortsat friholdt for negativ indlånsrente. Privatkunder uden NemKonto i Andelskassen betaler -0,20 procent pr. år af hele saldoen. For pensionskonti er de første kr. 10.000 friholdt for negativ indlånsrente.

Indlånsrenten for erhvervskunder ændres ligeledes 1. september 2022 fra -1,10 procent til -0,60 procent pr. år.

Udlånsrenterne kommer også til at stige, hvilket dog først vil komme til at ske fra 1. oktober 2022 (renten på prioritetslån ændres først fra 1. marts 2023). Alle kunder med udlån vil modtage individuel besked om ændringerne i løbet af august 2022. 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv