Danske Andelskassers Bank med meget tilfredsstillende regnskab for 2021

Meget højt aktivitetsniveau gennem året fører til rekordoverskud.

Danske Andelskassers Bank har i dag præsenteret et meget tilfredsstillende resultat for 2021. Resultatet viser et meget tilfredsstillende overskud før skat på 202 mio. kr., hvilket er det bedste resultat siden børsnoteringen i 2011, hvis man fraregner 2019, hvor banken havde ekstraordinære indtægter grundet kursgevinst fra salg af aktier i Sparinvest. 

- Det er meget positivt, at vi fortsætter udviklingen med højt aktivitetsniveau i mange af bankens forretninger og vi ser en resultatudvikling, der er helt i tråd med bankens strategi for 2021-2025. Vi har et par investeringsår i 2021-2023, hvor vi skal etablere et solidt fundament for bankens videre udvikling, men allerede nu leverer vi meget gode resultater. Det er vi godt tilfredse med, siger administrerende direktør Jan Pedersen.   

- I 2022 forventes en afslutning på COVID-19-pandemien, hvorefter vi ser ind i mere normale tilstande. Også i 2022 forventer vi et højt aktivitetsniveau, hvor vi blandt andet vil udvikle bankens nyligt lancerede kundeprogrammer og skabe en endnu bedre 5-stjernet kundeoplevelse for vores kunder. Og så glæder vi os over, at bestyrelsen igen foreslår at udlodde udbyttet til aktionærerne i overensstemmelse med bankens udbyttepolitik, slutter Jan Pedersen.  

Forventninger til 2022 

I 2022 forventer Danske Andelskassers Bank en basisindtjening i intervallet 80-120 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr. 

Hovedpunkter i regnskabet for 2021

  • Basisindtjeningen er i 2021 steget med 7,4 % til 107,6 mio. kr. mod 100,2 mio. kr. året før. Udvikling er især drevet af gebyrindtægter, som er påvirket af høj aktivitet i 2021.  

  • Resultat før skat i 2021 på 202,0 mio. kr. mod 124,3 mio. kr. i 2020. Resultatet i 2021 er påvirket af positive kursreguleringer på 79,9 mio. kr. samt tilbageførsler af nedskrivninger på 14,6 mio. kr. 

  • Det samlede forretningsomfang er steget med 6,3 % i forhold til 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 7,4 % i forhold til 2020, så det samlede udlån udgør 6.794 mio. kr. pr. 31. december 2021. 

  • Udgifter til personale og administration er steget med 4,6 %. Stigningen skyldes blandt andet investeringerne i forbindelse med bankens strategiske tiltag og udarbejdelse af redegørelse mm. i forbindelse med Spar Nords købstilbud.  

  • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,1 % og en kapitalmæssig overdækning på 9,4 procentpoint, svarende til en kapitalbuffer på 845 mio. kr. pr. 31. december 2021. 

  • Egenkapitalen udgør 2.206 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 2.002 mio. kr. året før. Egenkapitalen forrentes i 2021 med 9,8 % p.a. før skat mod 5,6 % i 2020. 

  • Bankens aktionærer har opnået et gennemsnitligt aktieafkast på ikke mindre end 48,5 % i 2021. 

  • For 2022 forventes en basisindtjening i intervallet 80-120 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr. 

 

Selskabsmeddelelsen og regnskabet kan læses her.

Hør adm. direktør Jan Pedersen sætte ord på baggrunden for det flotte rekordresultat.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv