Meget tilfredsstillende resultat i 1.-3. kvartal 2021 er grundlaget for udbetaling af udbytte for 2020

Danske Andelskassers Bank har i dag præsenteret et meget tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler. 

Faktisk er det det bedste 9-måneders resultat siden børsnoteringen i 2011, hvis man fraregner 2019, hvor banken havde ekstraordinære indtægter grundet kursgevinst fra salg af aktier i Sparinvest.

”Det er meget positivt, at vi fortsætter udviklingen med højt aktivitetsniveau i mange af bankens forretninger og vi ser en resultatudvikling, der er helt i tråd med bankens strategi for 2021-2025. Vi har et par investeringsår i 2021-2022, hvor vi skal sikre et endnu bedre ståsted for bankens udvikling, men allerede nu leverer vi meget gode resultater. Det er vi godt tilfredse med”, udtaler administrerende direktør Jan Pedersen. 

På baggrund af dette resultat og bankens udvikling har Danske Andelskassers Banks bestyrelse besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på 26 mio. kr., hvilket svarer til 30 % af resultatet i 2020 efter skat og renter til hybrid kernekapital. Udbyttet svarer til 0,14 kr. pr. aktie. 

Forventninger til 2021

På baggrund af den positive udvikling opjusterede banken primo november for femte gang forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 165-195 mio. kr. mod tidligere 130-170 mio. kr. Forventninger til basisindtjeningen i 2021 ændredes fra intervallet 70-110 mio. kr. til 95-115 mio. kr.

Fremgang i kunde- og imageanalyser

”Vi har det seneste halvandet år arbejdet intensivt med fokus på at levere gode kundeoplevelser i banken. Derfor er vi også meget glade for, at banken viser markant fremgang i eksterne kunde- og imageanalyser”, slutter Jan Pedersen.

 Hovedpunkter i regnskabet for 1.-3. kvartal 2021:

  • Basisindtjeningen er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 5,6 % til 85,1 mio. kr. mod 80,7 mio. kr. året før. Udvikling er især drevet af gebyrindtægter, som er påvirket af høj aktivitet i 2021.

  • Resultat før skat i 1.-3. kvartal 2021 på 151,2 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode 2020. Delårsresultatet i 2021 er påvirket af positive kursreguleringer på 55,9 mio. kr. samt tilbageførsler af nedskrivninger på 10,2 mio. kr.

  • Det samlede forretningsomfang er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 12,5 % i forhold til 1.-3. kvartal 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 7 % i forhold til 30. september 2020, så det samlede udlån udgør 6.823 mio. kr. pr. 30. september 2021.

  • Omkostningerne er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 5,1 % som følge af investeringer i forbindelse med bankens strategiske tiltag og udarbejdelse af redegørelse mm. i forbindelse med Spar Nords købstilbud. I forhold til stigningen i forretningsomfanget er der imidlertid tale om et fald i de relative omkostninger, hvilket er helt i tråd med bankens strategiplan.

  • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 22,9 % og en kapitalmæssig overdækning på 8,6 procentpoint svarende til 771 mio. kr. pr. 30. september 2021.

  • Egenkapitalen udgør 2.191 mio. kr. pr. 30. september 2021 mod 2.002 mio. kr. året før. Egenkapitalen forrentes i 1.-3. kvartal 2021 med 9,8 % p.a. før skat mod 3,6 % i samme periode sidste år.

 

Selskabsmeddelelsen og regnskabet kan læses her

Se videoen med administrerende direktør Jan Pedersens kommentarer til regnskabet.

 

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv