Nye kontantregler - hvad betyder de for dig?

Danske kroner.jpg

Overvejer du at betale en ny elcykel, plæneklipper eller tandlægeregningen med kontanter? Fra 1. juli er det ikke længere lovligt for virksomheder at modtage kontante betalinger for varer eller ydelser på mere end 19.999 kr.

Det såkaldte kontantforbud sætter grænsen for, hvor mange kontanter du kan betale med i en virksomhed. Pr. 1. juli 2021 sænkes kontantbetalings-beløbet fra 49.999 kr. til 19.999 kr. Virksomhederne vil derfor takke pænt nej, hvis du står med 20.000 kr. eller mere i kontanter til betaling. For tager de imod pengene, overtræder de nemlig loven.

 

Kan jeg så ikke sætte mere end 19.999 kr. i kontant ind i banken?

Jo, banker, advokater og revisorer er ikke omfattet af kontantforbuddet, men er til gengæld underlagt hvidvasklovens regler om fx opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) pengeoverførsler. Det betyder også, at vi som bank skal have dokumentation, når du indsætter større kontantbeløb. Indbetaler du flere små beløb under de 19.999 kr., er vi som bank også nødt til at have dokumentation for indbetalingen.

Med de få nævnte undtagelser er alle virksomheder i Danmark altså omfattet af kontantforbuddet. Håndværksmestre, byggemarkeder, forhandlere af møbler, køkkener, cykler, HiFi, hårde hvidevarer, biler osv. – listen er lang.

 

Kan jeg splitte betalingen op i flere rater?

Nej, det er ikke muligt. Hvis det drejer sig om én handel, må virksomhederne ikke tage imod betaling for én vare/ydelse ad flere omgange. Det kan altså ikke lade sig gøre at komme rundt om forbuddet ved at splitte betalingen op i flere rater.

 

Hvorfor sænkes kontantforbuddet?

Folketinget har strammet reglerne for kontant betaling. Det har de besluttet for at gøre det vanskeligere at hvidvaske sorte penge. Risikoen for, at virksomheder modtager betaling med falske penge, mindskes også med kontantforbuddet.

 

Bødestraf ved overtrædelse

Overtræder virksomhederne kontantforbuddet er bøden den samme som tidligere - 25 % af beløbet over beløbsgrænsen, dog minimum 10.000 kr. Det er virksomhederne, der får bøden, og de er næppe interesserede i at få en bøde, og derfor vil de takke nej til kundens kontanter, hvis det er mere end 19.999 kr.

Et par eksempler. Modtager man 22.000 kr. kontant, overstiger beløbet grænsen med 2.001 kr., og 25 % heraf udgør 500,25 kr. – altså langt under minimumsbøden, og overtrædelsen udløser derfor en bøde på 10.000 kr.

Modtager man en kontant betaling på 70.000 kr., overstiger beløbet grænsen med 50.001 kr., hvilket udløser en bøde på 12.500,25 kr. svarende til 25 % af beløbet over minimumsgrænsen.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv