Halvårsregnskab: Danske Andelskassers Bank vender underskud til overskud efter godt 2. kvartal

Et underskud i første kvartal 2020 på grund af kurstab på bankens aktie- og obligationsbeholdning er nu vendt til et overskud i andet kvartal, der lander på 60,2 mio. kr.

Resultatet for 2. kvartal 2020 i Danske Andelskassers Bank viser et overskud på 60,2 mio. kr. Det betyder, at et underskud i 1. kvartal er vendt til et samlet overskud før skat på 4,8 mio. kr. for 1. halvår.

”Under normale omstændigheder vil et halvårsresultat med et samlet overskud på 4,8 mio. kr. efter skat ikke være acceptabelt. Men når vi tager i betragtning, at banken kom ud af 1. kvartal med et underskud på grund af kurstab på bankens aktie- og obligationsbeholdning, så er det absolut godkendt, at underskud nu er blevet til overskud i en yderst turbulent tid. Det er samtidig rigtig positivt, at vi i øjeblikket har en flot tilgang af både erhvervs- og privatkunder”, siger bankens administrerende direktør, Jan Pedersen.

Trods COVID-19-krisen er Danske Andelskassers Bank stadig et robust og stærkt kapitaliseret pengeinstitut, der efter en vellykket aktieemission i april nu har en egenkapital på 1.949 mio. kr. og en kapitalprocent på 22,9 ved udgangen af 1. halvår 2020.

Nye filialer på vej

Danske Andelskassers Bank forfølger fortsat sine strategiske målsætninger, hvori der indgår en ambitiøs vækststrategi.,Derfor har banken besluttet at åbne to nye filialer i henholdsvis Herning og Lyngby.

”Vi barsler med to nye satellitfilialer, som vi kalder dem. Det betyder, at de organisatorisk hører under større filialer – i det her tilfælde Ikast og Frederikskaj i København. På den måde kommer vi til at stå endnu mere slagkraftigt i vores markedsområder, og vi kan betjene og rådgive vores eksisterende og nye kunder endnu bedre”, fortæller Jan Pedersen.

Forventninger til 2020

Danske Andelskassers Bank forventer stadig udsving på finansmarkederne resten af året som følge af den store usikkerhed, som COVID-19 medfører.

Kurstabet fra 1. kvartal på bankens aktie- og obligationsbeholdning er reduceret på grund af den positive udvikling på de finansielle markeder efter 31. marts 2020. På den baggrund ændrede banken i slutningen af juni sine forventninger til resultatet før skat til et mere positivt interval på 80 – 180 mio. kr. mod tidligere 60 – 180 mio. kr. Disse forventninger fastholdes.

 

Hovedpunkter i halvårsregnskabet:

 • Resultat efter skat i 2. kvartal: 60,2 mio. kr.
  Fremgangen i resultatet i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, skyldes i høj grad, at de finansielle markeder har rettet sig og dermed bankens kursreguleringer. 

 • Samlet resultat for halvåret: 4,8 mio. kr.
  Halvårsresultat skal ses i lyset af, at banken kom ud af 1. kvartal med et underskud på grund af den usikkerhed, som COVID-19 skabte og fortsat skaber på de finansielle markeder.

 • Basisindtjeningen for 1. halvår 2020 er uændret i forhold til 1. halvår 2019 på trods af COVID-19-krisen, hvis der ses bort fra højt aktieudbytte i 2019.

 • Omkostningerne er reduceret med 2,9 %
  Reduktionen skyldes de tilpasninger, der blev foretaget i organisationen i efteråret 2019. Desuden har COVID-19 medført et lavere omkostningsforbrug.

 • Nettotilgang af kunder
  Det er positivt for bankens vækstmuligheder, at der er en nettotilgang af både privat- og erhvervskunder. Som for alle andre pengeinstitutter har Statens hjælpepakker og generel forsigtighed i forhold til investeringer medført, at erhvervskunder har trukket mindre på deres kreditter og bankens samlede udlån er faldet med 2,4 %.

 

Se video med administrerende direktør Jan Pedersens kommentar til regnskabet:

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv