Årsregnskab 2019

Årsrapporten for 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S viser bedste resultat i bankens historie: 349,2 mio. kr. efter skat

Rekordoverskuddet for 2019 er det bedste resultat i Danske Andelskassers Banks historie

Banken kommer ud med et rekordoverskud på 349,2 mio. kr. efter skat. Resultatet før skat er på 344,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 226 % i forhold til 2018.

Det er det bedste resultat i bankens mere end 100-årige historie og ledelsen betegner resultatet som særdeles tilfredsstillende. 

Egenkapitalen er forrentet med hele 22,1 % før skat, hvilket hører til blandt de allerbedste resultater i sektoren. Den strategi, der blev lanceret i marts 2019, har vist sig at være helt rigtig. Banken har skabt så stor værdi til aktionærerne, at der kan udbetales 98 mio. kr. i udbytte efter generalforsamlingen.

Basisindtjeningen er steget 12,5 %, der er en stigning i forretningsomfanget per medarbejder på 9,2 %., og der er fortsat vækst i udlånet, som i 2019 har vist en vækst på 2,6 %.

Renses for de engangsomkostninger som Spar Nords købstilbud påførte, så stiger basisindtjeningen med 16 % i forhold til 2018.

Nedskrivninger er fortsat lave på 23,9 mio. kr. i 2019 og såvel banken privatkunder som erhvervskunder har en sund økonomi.

Salget af 75 % af aktieposten i Sparinvest Holdings SE er hovedårsagen til rekordresultatet. Salget indbragte banken 177,3 mio. kroner inklusive aktieudbytte. Kombinationen af dette salg og den sunde kernedrift - som afspejles i en flot basisindtjening - kommer bankens aktionærer til gode. Således foreslår bestyrelsen, at der udbetales 0,56 kr. per aktie, når aktionærerne møder op til generalforsamling den 29. april 2020. Det svarer til 30 procent af overskuddet.

Bankens kapitalgrundlag er markant forbedret med en kapitalprocent på 20,6 ultimo 2019 og giver banken gode muligheder for at føre sin strategi om fokuseret vækst af selve bankforretningen ud i livet.

Forventningerne til 2020-resultat i intervallet 120-180 mio. kroner før skat, med forbehold for usikkerhed på kursreguleringer samt den generelle volatilitet på de finansielle markeder.

Udvalgte hovedtal fra årsrapporten:

  • Resultat før skat på 344,4 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 22,1 %Stigning i resultat på 225,8 % i forhold til 2018.
  • Det bedste årsresultat i bankens mere end 100-årige historie. Resultatet efter skat på 349,2 mio. kr.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 30% af overskuddet som udbytte, svarende til 98 mio. kr. og 0,56 kr. per aktie.
  • Kursgevinst og aktieudbytte på salget af 75% af Sparinvest Holdings SE på i alt 177,3 mio. kr. Samlede kursreguleringer er på 223,4 mio. kr.
  • Fortsat lave nedskrivninger på 23,9 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. i 2018. Nedskrivningsprocent på 0,2.
  • Nettorente- og gebyrindtægter på 598 mio. kr. mod 576 mio. kr. i 2018. Renteindtægter falder 13,8 mio. kr. som følge af lavere markedsrenteniveau, men faldet opvejes af gebyrindtægter, der stiger 15,7 mio. kr., samt øgede udbytter.
  • Samlet stigning i udlån på 2,6%, set i forhold til 2018.
  • Basisindtjening på 163 mio. mod 145 mio. kr. i 2018. Ser man bort fra engangsudgifterne i forbindelse med købstilbud fra Spar Nord er basisindtjeningen steget med 16 %.
  • Robust kapitalgrundlag med kapitalprocent på 20,6. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,9 procentpoint i forhold til samlede kapitalkrav på 14,7 %.

 

Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

 

Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse