Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019: Rekordregnskab

Med et overskud på 304,3 millioner kroner før skat forbedrer Danske Andelskassers Bank sit resultat med 187 procent forhold til samme periode sidste år. Et solidt afsæt for bankens vækststrategi med blandt andet nye filialer rundt om i landet - senest med åbning i København 1. november. 

Banken kommer ud med et overskud på 304,3 mio. kr. før skat og forbedrer dermed resultatet med ikke mindre end 187 procent i forhold til samme periode i 2018.

 

Rekordresultatet indeholder mange positive elementer

Basisindtjeningen ser positiv ud med 124,7 mio. kr. i de første tre kvartaler i 2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode i 2018. Der er en stigning på 25 %, når der ses bort fra engangsudgifter på 13,5 mio. kr. i 2019. Banken har haft et højt aktivitetsniveau i 2019 og har opnået et øget udlån.

Resultatet er naturligvis præget af indtægten ved salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE, som er en indtjening, der skyldes strategiske valg om indgåelse af partnerskaber. Banken opnår både provisions- og gebyrindtægter herved samt kursreguleringer som følge af virksomhedernes værdiskabelse.

Nedskrivningerne er fortsat lave med 25,8 mio. kr., og for mange privat- og erhvervskunder er nedskrivningerne direkte faldende. Landbrugets nedskrivninger er generelt også på et lavere niveau end tidligere, men er påvirket af enkeltstående nedlukninger.

Vi kan derfor igen betegne regnskabet som meget tilfredsstillende. 

 

Markant forbedret kapitalgrundlag

Med resultatet for de første tre kvartaler i 2019 er bankens kapitalgrundlag blevet markant forbedret. Kapitalprocenten udgør nu 19,7 %, hvilket giver en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 14,2 %. Bankens kapitalgrundlag er nu blandt branchens mest robuste, hvilket giver grundlaget for at fortsætte bankens ambitiøse og spændende vækststrategi.

Banken fastholder sine forventninger om en basisindtjening for 2019 i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet på 320-360 mio. kr. 

Fortsættelse af strategien

Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag er styrket væsentligt i løbet af 2019 og betyder, at banken ved udgangen af året vil være blandt landets bedst kapitaliserede pengeinstitutter. Det robuste kapitalgrundlag giver endnu bedre muligheder for at føre vores vækststrategi ud i livet. Her vil vi sætte aktivt ind på flere forskellige områder, blandt andet ved åbning af nye filialer. Filialen i København blev således åbnet den 1. november 2019, og vi har store forventninger til udviklingen. Vi planlægger også en filialetablering i Odense i 2020.

Udvalgte hovedtal fra delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2019:

 

  • Resultat før skat på 304,3 mio. kr. pr. 30. september 2019 mod 106,1 mio. kr. pr. 30. september 2018. Der er tale om en stigning på 187 %. Delårsresultatet overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.
  • Basisindtjening på 124,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler i 2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsudgifter på 13,5 mio. kr. i 2019, er basisindtjeningen steget med 25 %.
  • Banken fastholder sine forventninger for 2019 om en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.
  • Kursgevinster på 205,8 mio. kr. og aktieudbytte på 30,0 mio. kr. primært som følge af realiseret gevinst på 170 mio. kr. ved salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE.
  • Nedskrivninger er fortsat lave med 25,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod 6,4 mio. kr.  i 1.-3. kvartal 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder. Landbrugets nedskrivninger er på et lavere niveau end tidligere, men er påvirket af enkeltstående nedlukninger.
  • Gebyrindtægterne udgør 196,9 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2019, svarende til en stigning på 2,5 %, og ligger på et fortsat højt niveau. Årsagen er især det høje aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.
  • Stigning i udlånet med 4,9 % pr. 30. september 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder. Fald i udlån til landbrug på 13 %.
  • Kapitalgrundlaget er robust med en kapitalprocent på 19,7 %. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 14,2 %.

 

Læs mere i bankens selskabsmeddelelse.

Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse.