Kronik: Opkøb og fusioner er ikke eneste vej frem

750x279_Anders-Hestbech.jpg

To ud af tre selvstændige banker er forsvundet, fordi de opsluges af de større. Men der findes en alternativ løsning i lokalt samarbejde.

Kronik bragt i Børsen tirsdag den 8. oktober 2019

Af Anders Howalt-Hestbech,
Formand for Danske Andelskassers Bank

Det er som om, at der kun findes én vej frem, kun én sandhed i den finansielle sektor: Spis eller bliv spist, hvis du som lokal eller regional bank vil overleve i en jungle af øget regulering, højere kapitalkrav og stigende udgifter til it og teknologi. Sådan ser billedet i hvert fald ud, hvis man læser nyheder og analyser såvel her i Børsen som i andre gode erhvervsaviser.


Men er stort nu også altid godt?

Det kræver i alt fald, at man ikke drukner i kompleksitet. Der er skræmmende eksempler på, hvor langsomme store virksomheder kan blive. Så, er opkøb, fusioner og stordrift den eneste vej frem? Svaret er efter min mening nej.

Kig til Sverige
Selv om man i den politiske debat skal være varsom med opfordringer til at kigge mod Sverige, så vover jeg pelsen. Det gør jeg, fordi et kig på udviklingen i Sverige både viser, hvad der kan være problemet med blind konsolidering - og hvad, der kan være løsningen.

Problemet først: For en god håndfuld år siden kom daværende finansminister Anders Borg med et af flere udfald mod den svenske banksektor, som han syntes svigtede sit samfundsansvar med "provokerende høj" indtjening og begyndende monopoltendenser.

Finansministeren opfordrede svenskerne til at udfordre deres bank for at få mere konkurrence - et signal rettet mod især de fire store svenske banker Handelsbanken, SEB, Nordea og Swedbank.

I Danmark er udviklingen i antallet af selvstændige danske banker og pengeinstitutter ifølge Finans Danmark faldet fra 185 i år 2000 til 65 sidste år. To ud af tre er væk på så kort tid! Et dramatisk fald, der vidner om bølger af konsolideringer, opkøb og forsøg på effektiviseringer. Det rejser en række spørgsmål:

Hvad betyder det for konkurrencen, for kundeoplevelsen, for nærheden og samfundsansvaret? Hvad betyder det for de grundlæggende værdier, som igennem mange årtier har bygget en bank eller en sparekasse op i et regionalsamfund? Og er der kun én vej for de små, der med åbne eller lukkede øjne må lade sig opsluge som en uundgåelig del af tidsånden?

Stærkere lokalt
Lad os igen kigge til Sverige. Nærmere bestemt Länsförsäkringer, som er 23 selvstændige kundeejede selskaber, der arbejder sammen i en alliance om alt det, som ikke direkte møder kunderne i den lokale hverdag; it-systemer, overordnet branding, produktudvikling. Länsförsäkringer tilbyder bank, forsikring, pension, investering, leasing mm., og de tilbyder det lokalt.

Tæt på kundernes hverdag med ledelser og bestyrelser, der har et nært kendskab til lokale og regionale behov.

Länsförsäkringer vokser hvert eneste år, og historien om dem er andet og mere end historien om en forretningsmæssig succes. Selskaberne i Länsförsäkringer-alliancen viser også en helt ny - og helt anden - vej end automatreaktionen om fusioner, opkøb og klassisk konsolidering.

Vi bør i den danske finansielle sektor lade os inspirere mere af historien om Länsförsäkringer. Alle selskaberne har en stærk lokal base i deres individuelle markeder. De er stærkere sammen.

Som formand for Danske Andelskassers Bank, der historisk er resultatet af en masse lokale andelskassers samarbejde, ser jeg nok anderledes på fremtiden, end man gør fra hjørnekontoret i de helt store banker.

Jeg tror på, at øget samarbejde på tværs i sektoren kan bevare nogle af de værdier, som er opbygget gennem mange års hårdt arbejde i lokalområdet. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil forholde os til eller direkte deltage i fusioner og opkøb. Vi synes bare, at debatten trænger til nuancering og perspektivering, og her er historien om Länsförsäkringer interessant.

Samarbejde betaler sig
Allerede nu tilbyder Danske Andelskassers Bank forskellige services til andre pengeinstitutter, og den form for tværgående samarbejde vil vi gerne udbygge.

Vi nyder selv godt af samarbejdet med Nykredit/Totalkredit inden for realkreditområdet. Et dansk bevis på, at samarbejdets ånd frem for lutter opkøb er en holdbar og brugbar måde at sikre konkurrence, nærhed og mangfoldighed.

Erhvervspressen konstaterer ofte, at bankledelser er for stolte og egoistiske til at lade sig opkøbe.

Men en ting er sikkert; det er overordentligt svært at drive synergier i samarbejde med andre, hvis man har et stort ego.

Samarbejde på tværs af virksomheder er ikke hurtige penge og store bonusser. Det er evnen til at tænke kreativt, langsigtet og at kunne argumentere frem for at pege med hele armen.

Belønningen er til gengæld langsigtet værdiskabelse og en stor eksekveringsevne - bygget på det bedste af begge verdener.