Nye kortholderregler pr. 14. september

Andelskassen_kortindsigelser.jpg

Reglerne for brug af Dankort og Visa/Dankort opdateres pr. 14. september.

Vi udskifter pr. 14. september 2019 kortbestemmelserne for Dankort og Visa/Dankort. Det sker på baggrund af nye krav fra EU til dokumentation af, at det er kortholder selv, der har foretaget køb med et kort. Den bedst kendte sikkerhedsforanstaltning på korttransaktioner ved handel i fysiske butikker er PIN-kode, men PIN-kode kan ikke anvendes til nethandel, og det er netop kravene til sikkerhedsforanstaltninger omkring nethandel, der nu skærpes.

I de nye kortbestemmelser indgår fra den 14. september 2019 begrebet ”Personlig sikkerhedsforanstaltning”, hvilket dækker over de nye sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at det er kortholder, der anvender et kort. Ved nethandel vil man derfor oftere opleve at skulle registrere en sikkerhedskode. Baggrunden er den nye lovgivning, som kræver at internetbutikkerne i langt højere grad skal sikre, at det er kortholder, der foretager købet. Tilbyder butikken ikke denne ekstra sikkerhedsforanstaltning ved købet, er banken lovmæssigt forpligtet til at afvise transaktionen.

Som kunde og kortholder skal man ikke foretage sig noget, hvis man er indforstået med de nye regler. 

Hvis du meddeler banken, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, betragtes aftalen som ophørt, når de nye regler træder i kraft 14. september, hvorefter kortet vil blive spærret. Hvis du har forudbetalt et årsgebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af årsgebyret retur.

Du kan se de nye kortholder regler her:

Dankort

Visa/Dankort