Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2018: Resultat langt bedre end sidste år

Danske Andelskassers Bank leverer i 1.-3. kvartal 2018 et tilfredsstillende resultat med et overskud på 106,1 mio. kr. før skat. Resultatfremgangen skyldes hovedsageligt færre nedskrivninger og øgede netto rente- og gebyrindtægter.

Mens banken i 1.-3. kvartal 2017 måtte nedskrive 27,1 mio. kr., har den i samme periode 2018 kunnet nøjes med at nedskrive 6,4 mio. kr. svarende til et fald i nedskrivningerne på 77 %.

Netto rente- og gebyrindtægterne er steget til 433,8 mio. kr. efter tredje kvartal 2018 fra 421,9 mio. kr. i samme periode sidste år – svarende til 3 %.

Også basisindtjeningen er steget og lyder på 110,8 mio. kr. mod 103,6 mio. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 7 %.

Hvad angår bankens udlån, er udlån til private steget en smule, mens udlån til erhverv omvendt er faldet en anelse. Udlån til landbrug viser et lille fald og ligger ved udgangen af 3. kvartal 2018 på 21 % mod 24 % i 2017. Samlet set er udlånet faldet en anelse (2,3 %) i forhold til 30. september 2017, men steget med 2,4 % i forhold til 31. december 2017.

Bankens samlede omkostninger til personale og administration er steget fra 314 mio. kr. pr. 30. september 2017 til 328,5 mio. kr. pr. 30. september 2018. Stigningen skyldes dels tilpasningen i bankens organisation i januar 2018, dels ændringen i bankens direktion i september 2018, hvor bankens viceadministrerende direktør fratrådte sin stilling. Ser man bort fra disse ekstraordinære begivenheder, er lønudgifterne faldet med 4,6 mio. kr. svarende til et fald på 2,5 %. Andre administrative udgifter viste ligeledes et mindre fald.

Bankens kapitalmæssige overdækning er pr. 30. september 2018 opgjort til 4,3 % mod 2,2 % pr. 30. september 2017, og der er således fortsat tale om en pæn kapitalmæssig overdækning.

Hovedtal 

Mio kr.

1.-3 kvartal 2018

1.-3 kvartal 2017

2017

Resultat før skat

106

73

101

Basisindtjening

111

104

139

Omkostninger til personale og administration

329

314

424

Nedskrivninger og tab

6

27

42

Kursreguleringer

12

-3

4

Indlån

8.454

8.521

8.482

Udlån

6.193

6.337

6.132

Kapitalprocent

16,6 %

15,6 %

16,4 %

Kapitalbehov

12,3 %

13,4 %

11,8 %

Kapitalmæssig overdækning

4,3 %

2,2 %

4,6 %

Likviditetsoverdækning

196 %

185 %

192 %

Egenkapital

1.418

1.292

1.416


Læs mere
Bankens selskabsmeddelelse >>

Pressemeddelelse >>