Halvårsrapport: Stærkt 1. halvår i Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank leverer i 1. halvår 2018 et tilfredsstillende resultat med et overskud på 65,6 mio. kr. Resultatfremgangen skyldes hovedsageligt færre nedskrivninger og øgede netto rente- og gebyrindtægter.

Mens banken i 1. halvår 2017 måtte nedskrive 19 mio. kr., har den i 1. halvår 2018 kunnet tilbageføre 4,3 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 10,9 mio. kr. fra 284 mio. kr. i 1. halvår 2017 til 294,9 mio. kr. i 1. halvår 2018.

Basisindtjeningen er styrket og udgør pr. 30. juni 2018 72,5 mio. kr. mod 64,1 mio. kr. pr. 30. juni 2017.

Udlånet er stort set uforandret i forhold til samme periode 2017. Udlånsudviklingen i første halvår 2018 har været svagere end forventet, hvilket bl.a. skyldes landbrugskundernes lavere træk på kreditterne i starten af 2018 grundet deres forbedrede økonomiske vilkår i 2017. Samtidig er der fortsat stor priskonkurrence på udlån, som har resulteret i et fortsat fald i renteindtægterne.

Omkostningerne er steget fra 217,6 mio. kr. pr. 30. juni 2017 til 229,5 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Det skyldes hovedsageligt udgifter til fratrædelsesgodtgørelser og løn som følge af en organisationsændring i januar 2018. Dertil kommer en stigning i bankens it-udgifter.

Den kapitalmæssige overdækning er væsentligt forbedret pr. 30. juni 2018 i forhold til samme periode 2017. Banken har efter årets første seks måneder en kapitalmæssig overdækning på 5,4 % mod 2,3 % for et år siden. Det betyder, at banken er mere robust i dag, end den har været længe. 

Hovedtal

Mio kr.

1. halvår 2018

1. halvår 2017

2017

Resultat før skat

66

65

101

Basisindtjening

73

64

139

Omkostninger til personale og administration

230

218

424

Nedskrivninger og tab

-4

19

42

Kursreguleringer

0

20

4

Indlån

8.672

8.532

8.482

Udlån

6.155

6.225

6.132

Kapitalprocent

17,2 %

15,6 %

16,4 %

Kapitalbehov

11,8 %

13,3 %

11,8 %

Kapitalmæssig overdækning

5,4 %

2,3 %

4,6 %

Likviditetsoverdækning

210 %

252 %

192 %

Læs også
Bankens selskabsmeddelelse >>

Pressemeddelelse >>

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.