Nyt skattefradrag når du indbetaler på pensionsordninger

Folketinget har vedtaget nye regler om fradrag ved indbetalinger på pensionsordninger.

I disse dage fremsender SKAT nye forskudsopgørelser til alle borgere, som indbetaler på pensionsordninger.

Gennem flere år har Folketinget debatteret, hvordan man kan udligne "samspilsproblematikken" på pensionsopsparinger i forbindelse med udbetaling.

Dette har nu mundet ud i, at der fra skatteåret 2018 bliver givet et skattefradrag på de første 70.000 kr., som indbetales på ratepension og livsvarige livrenter.

Skattefradraget gør det mere attraktivt at spare op på pensionsordninger, da der nu kan indbetales yderligere, uden at det koster ekstra.

Indbetaler du 70.000 kr. på en pensionsordning i 2018 – vil det betyde, at du sparer ca. 3.500 kr. i skat, hvis du er født senest den 31. december 1965.

Er du født efter 1. januar 1966 – så vil besparelsen være ca. 1.400 kr.

Satsen på pensionsfradraget bliver indfaset over de næste tre år. Satsen afhænger af, om du har mere el. mindre end 15 år til folkepensionsalderen. Hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalderen, vil du få et større pensionsfradrag, da det ofte er i de sidste år inden folkepensionsalderen, at der bliver sat ekstra turbo på pensionsopsparingen.

Indbetaler man mere end 70.000 kr. på pensionsordninger, vil man alene få det ekstra pensionsfradrag på de første 70.000 kr. incl. indbetaling til ATP. Skattefradraget omfatter ikke indbetaling på aldersopsparing.

I Andelskassen hjælper vi dig med at få et overblik over, hvordan du bedst sparer op til pension. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at få lavet en pensionsplan, som viser, hvordan din økonomi ser ud som pensionist, og som fortæller, hvordan du er dækket, hvis du bliver syg, inden du når pensionsalderen - og hvordan dine pårørende er stillet, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. 

Fakta

Indfasning af pensionsfradraget

År

Mere end 15 år til folkepensionsalderen

Mindre end 15 år til folkepensionsalderen

2018

8%

20%

2019

8%

22%

2020

12%

32%

  • Fylder man 53 år i 2018, får man det store fradrag fra og med 2018
  • Er man født i 1966 - og fylder 53 år i 2019 - får man det store fradrag fra og med 2019

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv