Skal du med på 2 %-vognen?

Lige nu ser et fastforrentet lån med 2 % i rente meget attraktivt ud. Lånet kan optages på gode vilkår, og det har fine fremtidsperspektiver.

Af Flemming Steen Sloth, Andelskassens boligkonsulent

20 års løbetid? 30 års løbetid? Fast rente? 2 % i rente? 3 %? Variabel rente? Rentetilpasning hvert år? Hvert tredje år? Eller hvert femte år?

Der er nok at forholde sig til, når man som boligejer eller -køber skal vælge finansiering af sin bolig. Det er ikke så underligt, at mange ser boligfinansiering som noget af en jungle, som er noget nær umulig at finde rundt i.

Og der er også en vis sandhed i det. I hvert fald er der ikke en lige vej igennem, som alle kan vælge. Det er helt individuelt, hvad der passer bedst for den enkelte boligejer eller -køber.

Attraktiv kurs
Ikke desto mindre vil jeg her gerne slå et slag for ét bestemt lån. Det fastforrentede lån med 2 % i rente og en løbetid på 30 år.

Og hvorfor nu det? Jo, i skrivende stund er der en rigtig god kurs på 2 %-lånet – nemlig 98,1740. Det betyder, at man skal låne 1.018.600 kr. (1.000.000 kr. : 0,981740) for at få 1 mio. kr. ”i hånden” til at købe en bolig eller til at indfri et lån. Var kursen for eksempel på 94,0000 ville samme regnestykke afsløre, at man skulle låne 1.063.829 kr. for at få 1 mio. kr. – altså en forskel på godt og vel 45.000 kr. Koster din bolig 2 mio., nærmer vi os så småt 100.000 kr.

Positive udfald i flere scenarier
Gennem de seneste mange år har vi oplevet rentefald, hvilket har gjort, at renterne har været på et usædvanligt lavt niveau. Det er de stadig, og det er grunden til, at der overhovedet findes et fastforrentet lån på 2 %.

Men intet varer som bekendt evigt, og vi må forvente, at renterne stiger på et tidspunkt igen. Jeg vil ikke kaste mig ud i forudsigelser om, hvornår og hvor meget renterne vil ændre sig. Det kan eksperter gøre langt bedre.

Men jeg vil ridse de mulige scenarier op.

Skulle rente blive på det nuværende niveau, ja så har man med en fast rente på 2 % vished om sine låneudgifter – med en historisk lav rente i 30 år.

Hvis renterne stiger, så falder kurserne på obligationerne bag et lån. Og netop 2 %-lånet er særligt kursfølsomt. Det betyder, at man vil kunne indfri sit lån til en lavere ”pris”, end man har givet. Man kan nemlig altid indfri et fastforrentet lån til dagskurs, og det kan ændre ens lånesituation markant. Hvis man har lånt 1 mio. kroner, og kursen er faldet til 93,0000, så kan man indfri lånet for 930.000 kr. Altså er ens gæld barberet ned med 70.000 kr.

Skulle renterne vise sig at falde yderligere, vil kurserne stige, men det bliver man som låntager ikke hårdt ramt af. Man kan nemlig altid indfri sit lån til kurs 100. Med andre ord bliver det aldrig ”dyrere” end 1 mio. kr. at indfri et lån på 1 mio. kr.

Tal med banken
Hvem er 2 %-lånet så attraktivt for? Rigtig mange vil jeg sige. Og lad mig igen understrege, at det bestemt ikke er alle. Boligfinansiering kræver som nævnt individuelle løsninger.

For de, der ellers sværger til variable lån – også kaldet rentetilpasningslån – er 2 %-lånet muligheden for at sikre sig en fast lav rente i mange år. Den sikkerhed har man i sagens natur ikke med et variabelt lån. Der risikerer man at blive ramt af de rentestigninger, som alt andet lige må forventes på et tidspunkt.

En ekstra fordel ved fast forrentede lån er, at realkreditinstitutterne har lavere bidragssatser på den type lån end på variable lån. Altså er de billigere i ”drift”.

I bankerne ser vi netop, at mange kunder, der hidtil har valgt variable lån, nu bryder med deres ”princip” og vælger 2 %-lånet. Dels for at få vished for ydelsen og dels som spekulation i en rentestigning, der som nævnt vil resultere i en mulighed for at skære ned på ens gæld.

Er det også løsningen for dig og din familie? Det kunne det sagtens være. Tag fat i din bankrådgiver og bed ham eller hende kigge på dine muligheder.