Danske Andelskassers Bank offentliggør årsrapport for 2017

Banken kommer ud af 2017 med et resultat før skat på 100,8 mio. kr.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 2017 med et resultat på 100,8 mio. kr. før skat mod 50,0 mio. kr. for 2016. Årsagerne til resultatfremgangen er først og fremmest faldende nedskrivninger, en positiv udvikling i bankens kursreguleringer, stigende gebyrindtægter og et fald i driftsudgifter. Banken betegner resultatet som tilfredsstillende.

Nedskrivningerne er faldet med 35 % fra 64,6 mio. kr. i 2016 til 41,8 mio. kr. i 2017 – hovedsageligt på grund af gunstigere økonomiske forhold for dansk landbrug i 2017. Der har henover året været en positiv udvikling i bankens kursreguleringer i forhold til sidste år med en samlet kursgevinst på 3,8 mio. kr. i 2017 mod et kurstab i 2016 på -21,7 mio. kr.

Basisindtjeningen udgør i 2017 138,9 mio. kr. mod 162,8 mio. kr. i 2016 og ligger dermed indenfor det forventede interval på 130-170 mio. kr. for 2017. Faldet i basisindtjeningen skyldes hovedsageligt stigende IT-udgifter til blandt andet udvikling af digitale løsninger.

På udlånssiden fortsætter banken den positive udvikling, og udlånet er således steget med 5 % i forhold til 31. december 2016. Til trods for dette er renteindtægterne faldet på grund af den stærke priskonkurrence på udlån.

Som følge af den stigende udlånsaktivitet er bankens gebyrindtægter steget fra 228,7 mio. kr. i 2016 til 237,9 mio. kr. i 2017. Den kapitalmæssige overdækning var pr. 31. december 2017 på 4,6 % mod 3,0 % pr. 31. december 2016. Danske Andelskassers Bank forventer en basisindtjening på mellem 130 og 170 mio. kr. i 2018 og et resultat før skat i intervallet 50-110 mio. kr.

Resume af hovedtal

Mio kr.

2017

2016

Resultat før skat

101

50

 

Basisindtjening

139

163

 

Omkostninger

424

416

 

Nedskrivninger og tab

42

65

 

Kursreguleringer

4

-22

 

Indlån

8.482

8.407

 

Udlån

6.132

5.836

 

Kapitalprocent

16,4 %

15,7 %

 

Kapitalbehov

11,8 %

12,7 %

 

Kapitalmæssig overdækning

4,6 %

3,0 %

 

Likviditetsoverdækning § 152

149 %

176 %

 

Egenkapital

1.416

1.243

 

Læs også
Selskabsmeddelelse: Danske Andelskassers Bank A/S — Årsrapport 2017 >>
Pressemeddelelse: Bedste resultat i årevis i Danske Andelskassers Bank >>