Andelskassen sammenlægger filialer i Midtjylland, Sydjylland og Sønderjylland

I løbet af februar sammenlægger Andelskassen filialer i Viborg, Ribe og Sønderborg.

Alle tre steder bliver mindre filialer lagt sammen med større, hvormed banken ønsker at skabe store og mere konkurrencedygtige enheder med betydelig lokal styrke og bedre udviklings- og sparringsmuligheder for medarbejderne.

Sammenlægningerne skyldes ifølge bankens adm. direktør Jan Pedersen først og fremmest et ønske om at kunne tilbyde kunderne en endnu bedre kundeoplevelse fremadrettet samtidig med, at man gerne vil skabe en mere enkel bank med en enklere struktur:

”Som bank skal vi blive ved med at udvikle os for at stå stærkt fremadrettet, så vi fortsat kan være et attraktivt tilbud for vores kunder. Derfor har vi i den seneste tid forenklet vores organisation på bankens hovedkontor, og samtidig ønsker vi at skabe nogle større og mere slagkraftige filialer med betydelig lokal styrke. Ved at samle kræfterne i færre, men større enheder, som i forvejen er inde i en positiv udvikling, skaber vi endnu stærkere og mere konkurrencedygtige filialer i vores lokalområder med flere samlede kompetencer. Vi har netop gennemført filialsammenlægninger i det midtjyske, hvor vi har flyttet medarbejderne fra en mindre filial i Hammershøj ind til filialen i Viborg, og i Sydjylland, hvor vores filial i Bramming er blevet lagt sammen med filialen i Ribe. Ligeledes har vi i Sønderjylland sammenlagt filialen i Augustenborg med filialen i Sønderborg, så vi er nu er stærkt repræsenteret i Sønderborg.

For Andelskassen er det at være lokal ikke nødvendigvis ensbetydende med at have et lokale i umiddelbar nærhed af alle bankens kunder. Det kan nemlig ikke lade sig gøre grundet den store geografiske spredning, der er blandt kunderne i Andelskassen, siger Jan Pedersen og fortsætter:

”Det er derfor afgørende, at vi fremover er i stand til at tænke kundenærhed og støtte til udvikling af lokalområdet i en bredere forstand – så vi også kan gøre en positiv forskel for de mange kunder, som ikke bor i direkte nærhed af en af vores filialer.”

Bedre forhold for medarbejderne giver bedre kundemøder og produkttilbud
Ifølge den adm. direktør vil resultatet af en række større enheder være, at medarbejderne oplever øget fleksibilitet samt bedre muligheder for sparring og udvikling, og dermed bliver det nemmere at leve op til de stadigt stigende krav fra myndigheder og kunder. Samtidig understreger Jan Pedersen, at de større enheder vil betyde, at nogle af de administrative opgaver kan håndteres mere smidigt, hvilket frigør tid til kundemøder og rådgivning af kunder.

Desuden har Andelskassen i mange år bakket aktivt op om en positiv udvikling i sine lokalområder, og det vil banken naturligvis blive ved med at gøre på forskellig vis, understreger den adm. direktør.


Læs mere
Andelskassen sammenlægger sin filial i Hammershøj med filialen i Viborg >>
Andelskassen sammenlægger sin filial i Bramming med filialen i Ribe >>
Andelskassen sammenlægger sin filial i Augustenborg med filialen i Sønderborg >>