Danske Andelskassers Bank fortsætter positiv udvikling

Bankens regnskab for 3. kvartal 2017 viser et resultat på 73,2 mio. kr. før skat mod 10,6 mio. kr. i samme periode 2016.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1.-3. kvartal 2017 med et resultat på 73,2 mio. kr. før skat mod 10,6 mio. kr. i samme periode 2016. Årsagerne til resultatfremgangen er først og fremmest faldende nedskrivninger på udlån samt en positiv udvikling i bankens kursreguleringer. Banken betegner resultatet som tilfredsstillende.

Nedskrivningerne er faldet med 51 % fra 55,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016 til 27,1mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 og er lavere end forventet. Omkostningerne er stort set uændrede i forhold til samme periode 2016.

Der har henover året været en positiv udvikling i bankens kursreguleringer i forhold til samme periode sidste år med et samlet kurstab på -2,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 mod et kurstab i 1.-3. kvartal 2016 på -30,3 mio. kr. Isoleret set har der imidlertid i 3. kvartal 2017 været en negativ udvikling i kursreguleringerne, som skyldes en nedskrivning af dagsværdien af andelskapitalen i BEC (Bankernes EDB Central) med 21,2 mio. kr. til 0 kr.

Basisindtjeningen udgør i 1.-3. kvartal 2017 103,6 mio. kr. mod 117,7 mio. kr. i samme periode 2016.

Udlånet er steget med 8,7 % i forhold til samme periode 2016, men til trods for dette er renteindtægterne faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.


Som følge af den stigende udlånsaktivitet er bankens gebyrindtægter steget fra 174,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016 til 185 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017.

Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. september 2017 2,2 % mod 3,8 % pr. 30. september 2016.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.

Hovedtal

Mio kr.

1.- 3. kvartal 2017

1. – 3. kvartal 2016

2016

Resultat før skat

73

11

50

Basisindtjening

104

118

163

Omkostninger

314

314

416

Nedskrivninger og tab

27

56

65

Kursreguleringer

-3

-30

-22

Indlån

8.521

8.297

8.407

Udlån

6.337

5.827

5.836

Kapitalprocent

15,6 %

15,5 %

15,7 %

Kapitalbehov

13,4 %

11,7 %

12,1 %

Kapitalmæssig overdækning

2,2 %

3,8 %

3,0 %

Likviditetsoverdækning

163 %

181 %

176 %

Egenkapital

1.292

1.215

1.243


Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse