Ændring af renter og priser

Danske Andelskassers Bank A/S ændrer udvalgte bestående priser, indfører nye priser og nedsætter rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånskonti.

Ændringer og nye priser træder i kraft jfr. gældende varsel, hvilket betyder 1. november 2017 for enkeltstående ydelser samt variable indlånsrenter og 1. januar 2018 for nye priser i eksisterende kundeforhold.

Rente- og prisændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rente- og prisændringerne kan ses i detaljer her: >> Ændring af renter og priser (PDF)

De nye rentesatser og priser vil derudover løbende fremgå af bankens prisbog på andelskassen.dk i takt med ikrafttrædelsen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.