Bedste halvårsresultat i de sidste 5 år

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. halvår 2017 med et resultat på 64,7 mio. kr. før skat mod -17,2 mio. kr. i samme periode 2016.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. halvår 2017 med et resultat på 64,7 mio. kr. før skat mod -17,2 mio. kr. i samme periode 2016. Det er det bedste halvårsresultat i banken i de seneste 5 år. Årsagerne til resultatfremgangen på 82 mio. kr. er først og fremmest en positiv udvikling i bankens kursreguleringer samt faldende nedskrivninger på udlån.

Basisindtjeningen udgør i 1. halvår 2017 64,1 mio. kr. mod 67,9 mio. kr. i samme periode 2016. Korrigeres der for udbyttet på 17,8 mio. kr. fra Sparinvest Holdings SE i 1. kvartal 2016, er basisindtjeningen steget med 28 % i 1. halvår 2017.

Udlånet er steget med 7 % i forhold til samme periode 2016, men til trods for dette er renteindtægterne faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.

Som følge af den stigende udlånsaktivitet er bankens gebyrindtægter steget fra 116 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 128,2 mio. kr. i 1. halvår 2017. Udviklingen skal ses på baggrund af den øgede aktivitet i banken, hvor især den øgede udlånsaktivitet har resulteret i højere indtægter.

Nedskrivningerne er faldet med 56 % fra 42,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 19 mio. kr. i 1. halvår 2017 og er lavere end forventet. På omkostningssiden ses ligeledes et fald på 6,2 mio. kr. fra 223,8 mio. kr. pr. 30. juni 2016 til 217,6 mio. kr. pr. pr. 30. juni 2017.

Herudover er det samlede resultat først og fremmest påvirket af en positiv udvikling i bankens kursreguleringer, som i 1. halvår 2017 var på 19,6 mio. kr. mod et kurstab i samme periode sidste år på
-29,9 mio. kr.

Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni 2017 2,3 % mod 2,9 % pr. 30. juni 2016.

Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank resultatet for 1. halvår som tilfredsstillende, og der er tale om det bedste halvårsregnskab de seneste 5 år. Banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.

 

Hovedtal

Mio kr.

1. halvår 2017

1. halvår 2016

2016

Resultat før skat

65

-17

50

Basisindtjening

64

68

163

Omkostninger

218

224

416

Nedskrivninger og tab

19

43

65

Kursreguleringer

19

-30

-22

Indlån

8.532

8.355

8.407

Udlån

6.225

5.820

5.836

Kapitalprocent

15,6 %

14,9 %

15,7 %

Solvensbehov

12,0 %

11,4 %

12,1 %

Kapitalmæssig overdækning

2,3 %

2,9 %

3,0 %

Likviditetsoverdækning

168 %

168 %

176 %

Egenkapital

1.292

1.196

1.243


>> Læs mere i bankens selskabsmeddelelse


>> Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.