SØIK frafalder sigtelse mod banken

SØIK frafalder sigtelse mod Danske Andelskassers Bank i kursmanipulationssag fra 2013.

Den 6. juni 2017 meddelte SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), at man havde besluttet at opgive sigtelsen mod Danske Andelskassers Bank A/S i sagen om overtrædelse af den tidligere Værdipapirhandelslov § 39 om kursmanipulation.

Den omtalte sag om kursmanipulation har haft et langvarigt forløb, idet SØIK rejste sigtelse mod DAB den 7. august 2013. Der er således forløbet 3 ½ år, fra der blev rejst sigtelse i sagen, til der blev truffet en afgørelse.

Baggrunden for sigtelsen var, at Finanstilsynet den 19. juni 2012 anmeldte banken til SØIK. Anmeldelsen drejede sig om forhold, der skulle have fundet sted i banken i en kort periode fra juli til november 2011. I denne periode stillede banken inden for et vist prisspænd købs- og salgspriser for bankens egne aktier på NASDAQ OMX Copenhagen (market maker), og den nu frafaldne sigtelse vedrørte kursmanipulation i den forbindelse. For at sikre at der ikke kunne sættes en finger på bankens håndtering af market maker funktionen valgte banken allerede i januar 2012 at få et eksternt pengeinstitut til at fungere som prisstiller for bankens aktier på NASDAQ OMX.

I forbindelse med SØIK’s frafald af sigtelsen siger administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen:

"Banken har under hele forløbet afvist sigtelsen, men har i øvrigt samarbejdet fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen. Det har naturligvis været både ressourcekrævende og på anden vis belastende, dels fordi der har været tale om et meget langvarigt sagsforløb, og dels fordi en verserende sigtelse ikke har kunnet undgå at have negativ indflydelse både på bankens omdømme og på driften. Vi er derfor meget glade for, at sagen nu har fundet sin afslutning."

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.