Bankens regnskab for 1. kvartal 2017

Hovedkontoret i Hammershøj_april-2014.jpg

1. kvartal 2017 viser et resultat på 25,2 mio. kr. før skat mod -13,9 mio. kr. i samme periode 2016.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. kvartal 2017 med et resultat på 25,2 mio. kr. før skat mod -13,9 mio. kr. i samme periode 2016. Årsagerne til resultatfremgangen på 39,1 mio. kr. er først og fremmest en positiv udvikling i bankens kursreguleringer samt faldende nedskrivninger på udlån.

Basisindtjeningen udgør i 1. kvartal 2017 29 mio. kr. mod 45 mio. kr. i samme periode 2016. Korrigeres der imidlertid for det udbytte på 17,8 mio. kr., der blev udbetalt fra Sparinvest Holdings SE i 1. kvartal 2016, er basisindtjeningen i 1. kvartal 2017 en anelse bedre, end den var i 1. kvartal 2016.

Udlånet er steget med 9 % i forhold til samme periode 2016, men til trods for dette er renteindtægterne faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.


Som følge af den stigende udlånsaktivitet er bankens gebyrindtægter steget, idet indtægterne relateret til lånesager og garantistillelser er øget, mens også indtægterne fra formidling af realkreditlån er steget som følge af højere aktivitet på boligmarkedet i flere af bankens lokalområder.

Nedskrivningerne er faldet med 25 % fra 24,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 18,3 mio. kr. i 1. kvartal 2017 og ligger på niveau med bankens forventninger. Også på omkostningssiden ses et lille fald fra 110,6 mio. kr. pr. 31. marts 2016 til 108,8 mio. kr. pr. pr. 31. marts 2017.

Herudover er det samlede resultat først og fremmest påvirket af udviklingen i kursreguleringerne.
Banken har i 1. kvartal 2017 haft en samlet kursgevinst på 14,7 mio. kr. mod et kurstab i samme periode sidste år på 33,4 mio. kr.

Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 31. marts 2017 1,8 % mod 3,5 % pr. 31. marts 2016.

Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank resultatet for 1. kvartal som acceptabelt, og banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.

Hovedtal

Mio kr.

1. kvartal 2017

1. kvartal 2016

2016

Resultat før skat

25

-14

50

Basisindtjening

29

45

163

Omkostninger

109

111

416

Nedskrivninger og tab

18

24

65

Kursreguleringer

15

-33

-22

Indlån

8.268

8.057

8.407

Udlån

5.992

5.517

5.836

Kapitalprocent

15,5 %

15,8 %

15,7 %

Kapitalbehov

12,4 %

11,7 %

12,1 %

Kapitalmæssig overdækning

1,8 %

3,5 %

3,0 %

Likviditetsoverdækning

163 %

181 %

176 %

Egenkapital

1.260

1.207

1.243>> Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

>> Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.