Danske Andelskassers Bank offentliggør årsrapport for 2016

Banken kommer ud af 2016 med et resultat før skat på 50 mio. kr.

Banken fik i 2016 et resultat før skat på 50 mio. kr. mod et resultat før skat i 2015 på -11 mio. kr. Resultatfremgangen skyldes først og fremmest en stigning i bankens netto rente- og gebyrindtægter, faldende omkostninger samt ikke mindst et betydeligt fald i nedskrivninger på udlån.

Årets resultat er endvidere påvirket af kurstabet i 1. kvartal på 39 mio. kr. på bankens aktier i Sparinvest Holdings delvist opvejet af udbyttet fra samme på 18 mio. kr. Desuden er resultatet påvirket af hensættelsen på 23 mio. kr. vedrørende tilpasninger af bankens organisation samt betydelige udgifter relateret til den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 5. december 2016.

Basisindtjeningen landede på 163 mio. kr. og ligger således indenfor det forventede interval for 2016 på 160-200 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 havde Danske Andelskassers Bank en kapitalmæssig overdækning på 3,0 procentpoint mod 3,2 procentpoint pr. 31. december 2015. Udviklingen i den kapitalmæssige overdækning skal ses på baggrund af, at banken pr. 31. december 2016 har foretaget et tillæg i solvensbehovet på 131 mio. kr. svarende til den restende statslige hybride kernekapital.
Resultatet for 2016 betegnes som acceptabelt.

Forventninger om blandt andet højere IT-omkostninger, fortsat høj priskonkurrence på udlån samt usikkerheder om implementering af MIFID 2 medfører, at Danske Andelskassers Bank A/S forventer en basisindtjening mellem 130-170 mio. kr. i 2017.

Hovedtal
Mio kr.   2016 2015
Resultat før skat   50 -11
Basisindtjening   163 129
Omkostninger   416 425
Nedskrivninger og tab   65 118
Kursreguleringer   -22 16
Indlån   8.407 8.317
Udlån   5.836 5.436
Kapitalprocent   15,7 15,1 %
Kapitalbehov   12,7 11,9 %
Kapitalmæssig overdækning   3,0 % 3,2 %
Likviditetsoverdækning   176 % 205,0 %
Egenkapital   1.243 1.200


Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

Læs også bankens officielle pressemeddelelse

Ligesom i 2015 er årsrapporten lavet som et samlet magasin, hvoraf regnskabet er en integreret, men dog adskilt og selvstændig del. Selve magasindelen indeholder artikler, kundecases, medarbejderportrætter og lignende.

>>Læs årsrapporten her