Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016

Danske Andelskassers Bank kommer ud af 1.-3. kvartal 2016 med et resultat på 10,6 mio. kr. før skat.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1.-3. kvartal 2016 med et resultat på 10,6 mio. kr. før skat mod -17,3 mio. kr. i samme periode 2015. Årsagerne til resultatfremgangen på 27,9 mio. kr. er først og fremmest en stigning i bankens netto rente- og gebyrindtægter, en reduktion af omkostningerne og faldende nedskrivninger på udlån.

Basisindtjeningen udgør for de første 3 kvartaler 2016 118 mio. kr. mod 85 mio. kr. i samme periode 2015. Den positive udvikling skyldes hovedsageligt stigende nettorenteindtægter, aktieudbytte og faldende omkostninger. Banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 160 og 200 mio. kr. i 2016.

Udlånet er steget med 7 % siden slutningen af 2015, men til trods for dette er renteindtægterne faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.


Bankens nedskrivninger er faldet fra 92 mio. kr. i 1. – 3. kvartal 2015 til 56 mio. kr. i 1. – 3. kvartal 2016 og er således 36 mio. kr. lavere end i samme periode 2015 svarende til et fald på 39 %.

Herudover er det samlede resultat først og fremmest påvirket af faldende omkostninger, dels som følge af den organisationsændring, som banken gennemførte i juni 2016, og dels som følge af en fortsat effektivisering af bankens filialstruktur, som senest har resulteret i sammenlægningen af tre filialer med nærtliggende, større filialer. Omkostningerne er faldet med 11 mio. kr. fra 325 mio. kr. pr. 30. september 2015 til 314 mio. kr. pr. 30. september 2016.

Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. september 2016 3,8 procentpoint mod 2,1 procentpoint pr. 30. september 2015. Den væsentligste årsag til stigningen i kapitalprocenten er frasalget af aktier i DLR Kredit A/S i september 2016, som har påvirket bankens kapitalmæssige overdækning med 0,5 procentpoint. Det er bankens hensigt at fortsætte det målrettede arbejde med kapitalplanen, så den kapitalmæssige overdækning kan øges yderligere.

 Samlet set betegner banken resultatet for 1.-3. kvartal som acceptabelt. 

Hovedtal

Mio kr.

1. – 3. kvartal 2016

1. – 3. kvartal 2015

2015

Resultat før skat

11

-17

-11

Basisindtjening

118

85

129

Omkostninger

314

325

425

Nedskrivninger og tab

56

92

118

Kursreguleringer

-30

14

16

Indlån

8.297

8.344

8.317

Udlån

5.827

5.627

5.436

Kapitalprocent

15,5

14,3

15,1 %

Kapitalbehov

11,7

12,2

11,9 %

Kapitalmæssig overdækning

3,8 %

2,1 %

3,2 %

Likviditetsoverdækning

176 %

165 %

205,0 %

Egenkapital

1.215

863

1.200


>>Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

>>Læs også DAB's officielle pressemeddelelse