Slut med checks inden udgangen af 2016

I lighed med andre danske banker er Andelskassen i gang med at udfase brugen af checks.

De danske pengeinstitutter har i regi af Finansrådet besluttet at ophæve checksamarbejdet pr. 30. december 2016. Det betyder, at du ikke længere kan udstede og indløse checks efter årsskiftet.

Danske Andelskassers Bank lukker løbende i løbet af efteråret 2016 for al bestilling og udstedelse af danske og udenlandske checks. Dette for at sikre, at så mange checks som muligt kan nå at blive indløst inden den 30. december 2016. 

De checks, som du evt. har tilbage efter den 30. december 2016, skal du blot kassere.

Dine alternativer til brug af checks

Skal du betale her og nu, er der en række alternativer, der kan benyttes i stedet. 

Betalingskort
Se de forskellige typer af betalingskort og vilkårene herfor her, eller kontakt din rådgiver, som er klar til at hjælpe dig.

Swipp
Med Swipp kan du betale op til 50.000 kr. om dagen via din mobil. Modtager har pengene med det samme.

Straksoverførsel
Du kan overføre penge med en straksoverførsel via din Mobilbank eller Netbank. Du kan overføre op til 50.000 kr., og beløbet er fremme på modtagers konto med det samme.

Vigtige datoer i 2016
Du kan ikke længere bestille checkhæfter eller udstede bankchecks.

  • 30. oktober: Sidste frist for udstedelse af udenlandske checks
  • 30. december: Sidste frist for indløsning af danske og udenlandske checks. Bankernes checksamarbejde ophører

 

Er du en flittig checkudsteder? Se flere ”spørgsmål og svar” her.