Andelskassen i Ølgod sammenlægges med Esbjerg og Varde

Andelskassen sammenlægger sin filial i Ølgod med filialerne i Esbjerg og Varde.

Torsdag den 6. oktober holder Andelskassen i Ølgod åbent for sidste gang, og medarbejderne i Ølgod vil fremover blive fordelt på Andelskassens filialer i Varde og Esbjerg. 

Det skyldes ifølge Jan Pedersen, som er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, ikke blot et ønske om besparelser, men også et ønske om at kunne tilbyde kunderne en endnu bedre bank fremadrettet: 

”Vi ønsker i endnu højere grad end i dag at have slagkraftige filialer, og ved at samle kræfterne i vores filialer i Esbjerg og Varde, som i forvejen er inde i en positiv udvikling, skaber vi to endnu stærkere og mere konkurrencedygtige filialer i disse byer og lokalområder med flere samlede kompetencer. For os er det at være lokale ikke ensbetydende med at have et lokale i umiddelbar nærhed af alle bankens kunder. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre med den store geografiske spredning, der er blandt vores kunder, og det er derfor afgørende, at vi fremover er i stand til at tænke kundenærhed og støtte til lokalområdet i en bredere forstand – så vi også kan gøre en positiv forskel for de mange kunder, som ikke bor i direkte nærhed af en af vores filialer,” siger Jan Pedersen. 

Bedre forhold for medarbejderne giver bedre kundemøder og produkttilbud

Ifølge den adm. direktør vil resultatet af en række større enheder være, at medarbejderne oplever øget fleksibilitet samt bedre muligheder for sparring og udvikling, og dermed bliver det nemmere at leve op til de stadigt stigende krav fra myndigheder, kunder og banken selv. Samtidig understreger Jan Pedersen, at de større enheder vil betyde, at nogle af de administrative opgaver kan håndteres mere smidigt, hvilket frigør tid til kundemøder og rådgivning af kunder. For kunderne vil resultatet dermed være, at de – selv om nogle kunder får lidt længere til deres nærmeste filial – vil opleve endnu bedre rådgivning og produkttilbud fremover. 

Sammenlægningen er dog samtidig også en konsekvens af bankkundernes adfærd, som ifølge den adm. direktør har ændret sig betydeligt de seneste år.

”Vi oplever, at kunderne i stigende grad anvender mobil- og netbank-løsninger, og at filialerne bliver brugt stadigt mindre til folks daglige bankforretninger, mens udgifterne til eksempelvis at sikre filialerne er steget. Det betyder, at brugen i nogle tilfælde slet ikke står mål med omkostningerne, når vi samtidig skal tilbyde vores kunder gode og konkurrencedygtige produkter,” siger Jan Pedersen. 

Fortsat lokal støtte og opbakning i Ølgod

Joan Nielsen, som hidtil har stået i spidsen for Andelskassen i Ølgod, og som fremover skal være kunderådgiver i Andelskassen i Esbjerg, understreger, at selv om Ølgod-medarbejderne fordeles på to af bankens andre filialer i området, vil Andelskassen fortsat bakke aktivt op om Ølgod og lokalområdet i det hele taget: 

”Vi vil på forskellig vis blive ved med at støtte op om en positiv udvikling i lokalsamfundet – blandt andet gennem bankens medlemskab af landsforeningen Danmark på Vippen, der arbejder for en positiv udvikling i det lokale Danmark, gennem Fremtiden Spirer, som er vores innovations- og undervisningsprojekt for unge, og gennem uddelingen af Andelskassepriserne samt støtte til lokale foreninger og initiativer, der gør en forskel for lokalområdet. Det er en helt naturlig del af vores virke.”

Dette bekræftes af filialdirektør i Andelskassen Varde, Martin Ibsen, som får tilført to medarbejdere efter sammenlægningen af Ølgod med Varde og Esbjerg. Han påpeger, at sammenlægningen ingenlunde betyder, at bankens lokalkendskab til Ølgod og omegn bliver mindre: 

”Vores medarbejdere er jo fortsat bosat rundt omkring i hele lokalområdet og ikke blot i Varde eller i Esbjerg, så vores lokale kendskab er lige så højt som hidtil, hvilket er vigtigt at pointere, eftersom det er noget af det, vores kunder lægger stor vægt på,” siger Martin Ibsen.