Halvårsregnskab for 2016

Danske Andelskassers Bank offentliggør halvårsrapport 2016.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. halvår 2016 med et resultat på - 17 mio. kr. før skat mod 2 mio. kr. i samme periode 2015. Resultatet er først og fremmest påvirket af et kurstab på 39 mio. kr. på bankens aktier i Sparinvest Holdings i 1. kvartal 2016 og en hensættelse til forpligtelser i forbindelse med organisationstilpasningen ultimo juni, hvor en række funktioner blev nedlagt, blandt andet regionsledelsen og økonomidirektørfunktionen. 

Dette modsvares delvist af fortsat faldende nedskrivninger samt højere udlån. 

Basisindtjeningen udgør 68 mio. kr. i første halvår 2016 mod 51 mio. kr. i første halvår 2015, hvilket hovedsageligt skyldes aktieudbytte og stigende nettorenteindtægter.  

Samlet set betegner banken resultatet for 1. halvår som ikke tilfredsstillende. 

Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni 2016 2,9 procentpoint mod 2,1 procentpoint pr. 30. juni 2015 og 3,2 procentpoint pr. 31. de­cember 2015. Det er bankens hensigt at øge den kapitalmæssige overdækning yderligere, hvorfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan fortsætter. 

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 160 og 200 mio. kr. i 2016.

Hovedtal

Mio kr.

1. halvår 2016

1. halvår 2015

2015

Resultat før skat

-17

2

-11

Basisindtjening

68

51

129

Omkostninger

224

226

425

Nedskrivninger og tab

43

71

118

Kursreguleringer

-30

32

16

Indlån

8.355

8.527

8.317

Udlån

5.820

5.613

5.436

Kapitalprocent

14,9 %

14,5 %

15,1 %

Kapitalbehov

12,0 %

12,4 %

11,9 %

Kapitalmæssig overdækning

2,9 %

2,1 %

3,2 %

Likviditetsoverdækning

180,0 %

191,0 %

205,0 %

Egenkapital

1.196

863

1.200


>>Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

>>Læs også DAB's officielle pressemeddelelse