Elever lærer om innovation

Ideudvikling.jpg

Under overskriften ”Fremtiden Spirer” besøger Andelskassen en række 8.-klasser til en undervisningsdag i innovation og samarbejde.

I marts og april får en række jyske og fynske 8.-klasseelever besøg af VIA Center for Undervisningsmidler og Andelskassen til en spændende, interaktiv og anderledes skoledag med samarbejde, entreprenørskab og problemløsning på programmet.

Undervisningsdagen er første del af en konkurrence ved navn ”Fremtiden Spirer”, som klasserne er tilmeldt, og som Andelskassen står bag.

Næring til den lokale skabertrang

Formålet med ”Fremtiden Spirer” er at kickstarte skabertrangen og det innovative mindset hos de unge og derigennem være med til at skabe grobund for den fortsatte, fremtidige vækst i det lokale Danmark. 

Hver klasse får på undervisningsdagen stillet en konkret problemstilling, som eleverne i fællesskab skal løse. Undervejs introduceres eleverne til konkrete værktøjer, som de kan arbejde med både i forhold til dette projekt og fremadrettet i mange andre sammenhænge. Undervisningen skal munde ud i en beskrivelse af den idé, de arbejder med på dagen. 

Efter undervisningsdagen får klassen en uge til at lave en kort film om deres projekt. Efterfølgende får eleverne mulighed for at præsentere filmen for et bedømmelsesudvalg. Udvalget, der sammensættes af Andelskassen og skolen og vil komme til at bestå af lokale personer, der på den ene eller anden måde har en faglig vinkel på eller interesse i innovation og iværksætteri, får til opgave at komme med konstruktiv feedback og stille spørgsmål til klassen, så eleverne bliver i stand til at finpudse og eventuelt forbedre deres projekt og film.

Afstemning: Hvilken klasse klarer sig bedst?

Den færdige film vil derefter blive uploadet på websitet www.fremtidenspirer.dk. Her vil filmen dyste mod videoproduktioner fra 10-12 andre deltagende skoler, og alle interesserede vil få mulighed for at stemme på deres favoritvideofilm. De tre film, der får flest stemmer, skal dyste i den endelige finale – og den heldige klasse, der vinder, kan tage 10.000 kr. med hjem til klassekassen. 

”Entreprenørskab og innovation er meget oppe i tiden, men i Andelskassen har det altid været oppe i tiden. Samarbejde og entreprenørskab er hele kernen i, hvem Andelskassen er. Bankens fornemmeste opgave har altid været at styrke handel og erhvervsliv og fremme livsvilkårene i provinsbyer og landdistrikter i tæt samarbejde med vores lokalområder, og det har vi naturligvis tænkt os at fortsætte med,” siger Jan Pedersen, adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.

Følgende skoler deltager i "Fremtiden Spirer" i foråret 2016: 

Dato Skole
10. marts Sjørring Skole (Thisted)
17. marts Kragelundskolen, Højbjerg (Aarhus)
31. marts Frederiks Skole
8. april Kirkeskolen, Skjern
11. april Tarm Skole
14. april Hammershøj Skole
15. april  Vestre Skole, Grenaa
18. april Vadehavsskolen, Gredstedbro
19. april Augustenborg Skole
20. april Ikast Nordre Skole
21. april Brorsonskolen, Varde
28. april Nordagerskolen, Ringe

 

Undervisningsdag på Kragelundskolen i Højbjerg den 17. marts.
Undervisningsdag på Kragelundskolen i Højbjerg den 17. marts.

10. marts: Eleverne på Sjørring Skole i Thisted idéudvikler i grupper.

10. marts: Eleverne på Sjørring Skole i Thy idéudvikler i grupper.

Elever på Frederiks Skole - Andelskassen var på besøg den 31. marts.

Elever på Frederiks Skole - Andelskassen var på besøg den 31. marts.