Ændring af renter og priser

Danske Andelskassers Bank A/S ændrer udvalgte priser og nedsætter rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånskonti med op til 0,25 %.

Rente- og prisændringerne gælder for både privat- og erhvervskunder og træder i kraft pr. 1. juni 2016, dog træder prisændringerne vedrørende betalingskonti i kraft pr. 15. juli 2016.

Rente- og prisændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Du kan se rente- og prisændringerne i detaljer her: Ændring af renter og priser (PDF)

De nye rentesatser og priser vil derudover løbende fremgå af bankens prisbog i takt med ikrafttrædelsen.