Varsling: Brugerregler for Swipp Erhverv ændres

Brugerregler for Swipp Erhverv (Swipp Erhverv Mobilnummer) får en vigtig tilføjelse.

I Brugerreglerne for Swipp Erhverv er der i afsnit 4 lavet en vigtig tilføjelse.

Tilføjelsen indebærer, at Danske Andelskassers Bank A/S er berettiget til helt eller delvist at tilbageføre en modtaget betaling, hvis det beløb, der er debiteret hos en kunde (Afsender) er højere end det beløb, der er aftalt med Modtager.

Det er en forudsætning for en sådan tilbageførsel, at Afsender har gjort berettiget indsigelse mod betalingen efter betalingstjenestelovens regler for fjernsalg.

Ændringen af brugerreglerne træder i kraft pr. 4. april 2016.

Vi gør samtidig opmærksom på, at Swipp Erhverv har ændret navn til Swipp Erhverv Mobilnummer. Brugerreglerne er derfor også opdateret med det nye navn.

Du kan finde de nye brugerregler her eller hente et eksemplar i Andelskassen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.