Generalforsamlingen afholdes 25. april

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling, som afholdes i Hammershøj mandag den 25. april.

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Mandag den 25. april 2016 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Vederlag og lønpolitik
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
 8. Valg af revisor
 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 10. Eventuelt

Inden generalforsamlingen er banken fra kl. 16.30 vært ved kage og kaffe eller te, og efterfølgende byder banken på en sandwich og drikkevarer.

Information om tilmelding og

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende
  virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
 • Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
 • Lønpolitik
 • Årsrapporten for 2015

kan findes under punktet "Generalforsamling 2016" her.

Klik her for bestilling af adgangskort. (Tilmeldingsfristen udløb 21. april 2016).

Klik her for at stemme elektronisk, udskrive fuldmagtsblanket eller udskrive blanket til brevstemme (kræver NemID)(Fristen udløb 21. april 2016)

Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med torsdag den 21. april kl. 23:59.

Hammershøj, den 30. marts 2016

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.