Danske Andelskassers Bank henter 232 mio. kr. til obligation

Banken tager endnu et stort skridt nærmere målet om at blive helt fri af statslige midler i 2016.

Det er pr. dags dato lykkedes Danske Andelskassers Bank at rejse 232 mio. kr. ved at hente investorer til udstedelse af erhvervsobligation. Derfor kan banken nu foretage endnu en delindfrielse af det statslige hybridlån, som banken optog i 2009, og dermed komme et stort skridt nærmere målet om at blive helt fri af statslige midler i 2016.

For præcis en uge siden meddelte Danske Andelskassers Bank, at banken med succes havde afsluttet sin aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer – en emission, som blev fuldtegnet og gav et bruttoprovenu på godt 165 mio. kr. Dermed kunne banken delindfri sit statslige hybridlån med i første omgang 165 mio. kr. 

I dag kunne Danske Andelskassers Bank så offentliggøre, at det er lykkedes at hente yderligere 232 mio. kr. via den obligationsudstedelse, som banken ad flere omgange har omtalt i forbindelse med sin kapitalplan.  Det betyder, at banken nu kan delindfri endnu en stor del af det statslige hybridlån og således komme endnu tættere på at blive helt fri af statslige midler i løbet af 2016. 

”Det er intet mindre end glædeligt, at det lykkedes os at rejse 232 mio. kr., og vi går nu målrettet efter at hente yderligere kapital i løbet af 2016, så vi kan indfri resten af det statslige hybridlån. Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem nogen tid planmæssigt arbejdet på at styrke bankens kapitalgrundlag, og her er en indfrielse af det statslige hybridlån et meget vigtigt element. Det er med til at sikre vores fremtidige mulighed for at være en solid og velkapitaliseret bank og gør, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af DAB til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere”, siger bankens adm. direktør, Jan Pedersen.

>>Læs bankens selskabsmeddelelse her

>>Her kan du læse bankens officielle pressemeddelelse