Danske Andelskassers Bank afslutter fuldtegnet aktieemission

Succesfuld afslutning af aktieemission med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Emissionen blev fuldtegnet med 66.072.000 udbudte nye aktier à nominelt 2 kr.

Danske Andelskassers Bank har i dag den 11. december 2015 succesfuldt afsluttet sin aktieemission med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Emissionen blev fuldtegnet med 66.072.000 udbudte nye aktier à nominelt 2 kr.

Banken er yderst tilfreds med, at omkring 60 % af de udbudte aktier blev købt af eksisterende og nye aktionærer. De institutter og virksomheder, der har garanteret emissionen, endte således op med at købe de tilbageværende ca. 40 % af de udbudte aktier.

”Vi er stolte over og meget tilfredse med den store interesse, vi har oplevet fra eksisterende og nye investorer. Vi opfatter det faktum, at der har været en så bred interesse fra eksisterende og nye aktionærer, at de har tegnet nye aktier for knap 100 mio. kroner, som en tillidserklæring til banken og den forretningsmodel og kapitalplan, vi har fremlagt i forbindelse med emissionen. Og det samme kan vi sige om den meget store opbakning, vi har fået fra garantistillerne, der har investeret for omkring 65 mio. kroner i vores bank,” siger adm. direktør Jan Pedersen og fortsætter:
”Fortegningsretsemissionen styrker vores kapitalgrundlag, og DAB har nu mulighed for at gå videre med vores kapitalplan og udstede et eller flere erhvervsobligationslån på op til i alt 330 mio. kr. Det vil gøre det muligt for os at indfri bankens eksisterende statslige hybride kernekapital og dermed sikre vores fremtidige mulighed for at være en solid og velkapitaliseret bank.”

Kapitaludvidelsen er i dag blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og de nye aktier bærer herefter samme rettigheder som Danske Andelskassers Banks eksisterende aktier, herunder ret til udbytte.

>>Læs bankens selskabsmeddelelser om aktieemissionen her. 

>>Her kan du læse bankens officielle pressemeddelelse om emissionen.