Pressemeddelelse: Politikere svigter løfter til Det lokale Danmark

Logo_Danmark-på-vippen.jpg

Landsorganisationen Danmark på Vippen konstaterer, at politikerne igen løber fra deres løfter og snyder danskerne uden for hovedstadsområdet.

I valgkampen lovede mere end 90 % af folketingskandidaterne at arbejde for bedre forhold i Danmark uden for de store byer. Det løfte bliver ikke opfyldt i den nye finanslov. Her leder man forgæves efter reelle forbedringer for disse dele af Danmark.

Finansloven bærer på mange måder præg af kompromisets kunst. Men på ét punkt burde der ikke være behov for forhandling – for her er alle partier fuldstændig enige: Vi skal for Danmarks skyld sikre udvikling i hele landet og især i de dele, der skaber vores eksport. Ironisk nok er netop dette punkt stort set fraværende i regeringens nye finanslov, mener Danmark på Vippen.

I en rundspørge, som Danmark på Vippen foretog blandt 174 folketingskandidater fra samtlige partier og kredse i landet op til valget, svarede 90 %, at de var enige eller meget enige i, at politikerne bør understøtte udviklingen i de svageste områder økonomisk, så livet og aktiviteten kan fastholdes her. 

I forlængelse heraf svarede samtlige folketingskandidater i undersøgelsen ja til, at de i den kommende valgperiode ville arbejde for en bedre mobil- og bredbåndsdækning i yderområderne og næsten alle – godt 92 % – tilkendegav, at de ville arbejde for at forbedre transportmulighederne i yderområderne. Desuden lovede 82 % af kandidaterne, at de i den kommende valgperiode netop ville arbejde for at skabe flere relevante uddannelsestilbud uden for de etablerede universitetsbyer i Danmark.

Investeringer i vækst
Danmark på Vippens undersøgelse op til valget dokumenterede en nærmest historisk enighed om konkrete politiske tiltag, der i høj grad er både aktuelle og realistiske at gennemføre. Alligevel har de langstrakte forhandlinger ikke resulteret i nævneværdige forbedringer for hverken udbygningen af den digitale infrastruktur, transportmuligheder eller uddannelsestilbuddene i landkommunerne. Tværtimod har forhandlingerne foreløbig resulteret i besparelser på uddannelsesområdet, som ifølge uddannelsesinstitutionerne selv vil ramme netop yderområderne særligt hårdt.

På denne baggrund undrer det bestyrelsesformand i Danmark på Vippen Jakob Fastrup, at finansloven ikke indeholder flere initiativer, der kan sikre en bedre balance i Danmark.

”De 150 mio., som blå blok har afsat årligt de næste fire år til at skabe vækst i hele Danmark, er langt fra nok til at opfylde politikernes løfter fra før valget. Det er en stor skuffelse, at regeringens første finanslov ikke har mere at tilbyde det store flertal af danskere, som bor uden for de største byer. For der er ikke rigtig nogen undskyldninger for at løbe fra de flotte løfter om at arbejde for bedre infrastruktur i yderområderne og skabe flere uddannelser. For det første har et stort flertal af folketingets politikere erklæret sig enige i, at der skal sættes ind. Og for det andet er det veldokumenteret, at investeringer i Det lokale Danmark i uddannelse, bredbånd og transportforbindelser fører til vækst og produktivitet både lokalt og i hele Danmark,” forklarer Jakob Fastrup.

Et skridt frem og to tilbage
Samtidig frygter foreningen, at besparelserne på uddannelsesområdet vil gå så hårdt ud over yderområderne, at andre gode tiltag vil falde i gold jord.

”Vi har sagt helt fra begyndelsen, at det, der er brug for, er en langsigtet og vedvarende omstilling væk fra en centraliseringstankegang. Vi havde håbet, at udflytningen af de statslige arbejdspladser ville blive starten på en ny forståelse for Det lokale Danmark hos politikerne, men det blev desværre ’et skridt frem og to tilbage’. Blinde besparelser på uddannelsestilbuddene vil føre til forholdsmæssigt større nedskæringer i yderområderne. Og det vil bremse i stedet for at skubbe på den gode udvikling. Hvis politikerne fortsætter i den retning, så har vi reelt ikke opnået ret meget, og så vil vælgerne herude i Det lokale Danmark med rette spørge sig selv, om ikke de endnu engang er blevet svigtet,” vurderer Jakob Fastrup, der tilføjer, at dette vil være til skade for hele Danmark.


For yderligere kommentarer kontakt:

Jakob Fastrup, bestyrelsesformand, Danmark på Vippen og Danske Andelskassers Bank A/S, tlf.: 87 99 30 00
Danmark på Vippens sekretariat, tlf.: 91 89 80 90

Danmark på Vippen