Forbrugerombudsmanden afslutter sag

Forbrugerombudsmanden afslutter nu sag mod Danske Andelskassers Bank - læs mere her.

I en pressemeddelelse skriver Forbrugerombudsmanden bl.a. følgende:

"Forbrugerombudsmanden finder, at banken ved at overtræde vigtige finansielle regler som udgangspunkt har handlet ansvarspådragende.

Danske Andelskassers Bank har dog oplyst, at den har tilbudt kunderne fuld kompensation i de klagesager, hvor reglerne efter banken vurdering har været overtrådt. Der er således betalt fuld kompensation i 58 ud af 83 klagesager.

På den baggrund – og set i lyset af at Forbrugerombudsmanden ikke selv har modtaget klager over bankens adfærd i forbindelse med aktieemissionen i 2011 – har Forbrugerombudsmanden alligevel valgt at afslutte sa-gen uden at fastslå et erstatningsansvar."

Kommentar fra direktionen i Danske Andelskassers Bank

Forbrugerombudsmanden tog sagen op på baggrund af en underretning fra Finanstilsynet i oktober 2013.

I forbindelse med Forbrugerombudsmandens afslutning på sagen udtaler adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen:

”Vi er naturligvis glade for Forbrugerombudsmandens afgørelse og for, at banken nu kan lægge denne sag bag sig. Selv om der er tale om en historisk sag fra 2011, har den fyldt meget hos medarbejderne og sikkert også hos en del af kunderne, og banken har igennem hele forløbet gjort alt, hvad vi kunne, for at samarbejde med myndighederne og rette op på de fejl, der er sket, da hver eneste fejl er én for mange.

Derfor har vi også behandlet alle klager grundigt og udbetalt kompensation til de berørte kunder. Vi vil nu – en del erfaringer rigere – bruge kræfterne på at kigge frem mod de spændende udfordringer, der venter os i 2015”.

Læs hele pressemeddelelsen fra Forbrugerombudsmanden her.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv