Hvidvask og terrorfinansiering

Danske Andelskassers Bank er engageret i at efterleve samtlige krav, som stilles til banksektoren. 

Vi har som bank en lovbestemt pligt til at kende vores kunder, og forstå deres brug af banken. Derfor beder vi alle kunder udfylde dette skema: 

Formål og forventet forretningsomfang [PDF]

Vi anbefaler, at du downloader og gemmer PDF'en på en computer. Når du har udfyldt og gemt, så sender du PDF'en retur via netbanken eller denne formular (se nederst på siden). 

Baggrund

Fordi Danske Andelskassers Bank er særdeles aktiv på områder som formueforvaltning, national og international betalingsformidling, valutahandel, fondshandel, værdipapirforvaltning osv., er der en vis risiko for, at kunder udnytter banken til hvidvask af penge og terrorfinansiering.

Denne risiko tages meget alvorligt, og der er i Danske Andelskassers Bank et stort fokus på de eksisterende regler for Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML) samt reglerne til forhindring af terrorfinansiering.

Danmark har et lavt niveau af økonomisk kriminalitet, og risikoen for transaktioner med pengehvidvaskningsøjemed eller til terrorfinansieringsformål er behersket. Dette er konklusionen af FATF (Financial Action Task Force) om Danmark [PDF].

Danske Andelskassers Bank er alligevel bevidst om, at der altid er en vis risiko som pengeinstitut for at blive misbrugt af kriminelle under dække af et kundeforhold. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre mulighederne for at opdage og derefter indberette eventuelle forsøg på at bruge banken til afvikling af transaktioner med kriminel baggrund.

Danske Andelskassers Bank anvender TietoEnators produkt ProScan til scanningen af nyoprettede kunder, kundedatabasen samt betalinger. Scanningen foretages mod følgende overvågningslister:

EUs overvågningsliste. The European Union Common Foreign & Security Policy. Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions.

OFACs overvågningsliste. The United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Controls liste over Specially Designated Nationals and Blocked Persons.

FATFs overvågningsliste. The Financial Action Taskforces liste over Non Cooperating Countries and Territories.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv