Påtale af 27. februar 2013

Danske Andelskassers Bank har den 27. februar 2013 modtaget en påtale fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har foretaget en kontrol af indregningen af et udskudt skatteaktiv i Danske Andelskassers Bank A/S’ årsrapport for 2011.

Banken har på den baggrund modtaget en påtale den 27. februar 2013 for fejlagtig indregning af det udskudte skatteaktiv.

Redegørelsen vedrørende denne påtale kan læses her.

Danske Andelskassers Banks kommentar til påtalen kan læses her.