Investorbeskyttelse ved salg af DAB-aktier, oktober 2013

Danske Andelskassers Bank har den 23. oktober 2013 modtaget en rapport vedrørende Finanstilsynets undersøgelse af bankens salg af egne aktier i juni 2011

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af Danske Andelskassers Banks salg af egne aktier i juni 2011. Finanstilsynets rapport på baggrund af undersøgelsen er modtaget 23. oktober 2013 og kan ses på dette link:

Investorbeskyttelse ved salg af DAB-aktier, oktober 2013

Danske Andelskassers Banks kommentarer til denne rapport kan ses på dette link:

Danske Andelskassers Banks kommentar til Investorbeskyttelse ved salg af DAB-aktier, oktober 2013

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv