Bødeforlæg af 31. januar 2014

Danske Andelskassers Bank har den 31. januar 2014 vedtaget et bødeforlæg vedrørende 18 tilfælde af lån til køb af bankens aktier i strid med Lov om finansiel virksomhed § 46, stk. 1

nske Andelskassers Bank blev den 30. januar 2014 sigtet for overtrædelse af § 46, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 373, stk. 1, jf. § 373, stk. 5, i Lov om finansiel virksomhed ved i forbindelse med Danske Andelskassers Bank A/S aktieemission i perioden 8. juni 2011 til 28. juni 2011 i 18 tilfælde at have solgt aktier i Danske Andelskassers Bank til kunder for samlet 565.000 kr., som var finansieret gennem udlån til kunderne.

Banken modtog i den forbindelse et bødeforlæg, der kan ses her:

Bødeforlæg

Banken har vedtaget/accepteret bødeforlægget, hvilket kommenteres i bankens selskabsmeddelelse, der kan ses her:

Selskabsmeddelelse

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv