Bødeforlæg af 31. januar 2014

Danske Andelskassers Bank har den 31. januar 2014 vedtaget et bødeforlæg vedrørende 18 tilfælde af lån til køb af bankens aktier i strid med Lov om finansiel virksomhed § 46, stk. 1

nske Andelskassers Bank blev den 30. januar 2014 sigtet for overtrædelse af § 46, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 373, stk. 1, jf. § 373, stk. 5, i Lov om finansiel virksomhed ved i forbindelse med Danske Andelskassers Bank A/S aktieemission i perioden 8. juni 2011 til 28. juni 2011 i 18 tilfælde at have solgt aktier i Danske Andelskassers Bank til kunder for samlet 565.000 kr., som var finansieret gennem udlån til kunderne.

Banken modtog i den forbindelse et bødeforlæg, der kan ses her:

Bødeforlæg

Banken har vedtaget/accepteret bødeforlægget, hvilket kommenteres i bankens selskabsmeddelelse, der kan ses her:

Selskabsmeddelelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.