Risikorapporter og udlånsredegørelser

Danske Andelskassers Bank offentliggør hvert år en risikorapport, og der udarbejdes endvidere halvårlige udlånsredegørelser

Danske Andelskassers Bank lægger vægt på en åben og demokratisk organisation og offentliggør derfor året igennem kvartalsregnskaber, mens der ultimo året offentliggøres årsrapport.

Regnskaberne og årsrapporterne kan ses på bankens investorside.

I henhold til loven offentliggøres endvidere hvert år risikorapporter, der tjener til blandt andet at øge gennemsigtigheden. Disse risikorapporter indeholder eksempelvis beskrivelser af, hvordan Danske Andelskassers Banks solvensbehov beregnes.

Udlånsredegørelser

Danske Andelskassers Bank skal som følge af modtagelsen af hybrid kernekapital jf. Lov om kapitalindskud i kreditinstitutter halvårligt redegøre for udlånsudviklingen

Ifølge dansk lovgivning skal et pengeinstitut, som har modtaget kapitalindskud fra den danske stat, halvårligt redegøre for udviklingen i instituttets udlån. I oktober 2009 indgik Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) aftale med den danske stat om optagelse af ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 399,6 mio. kr., og SDA var dermed omfattet af denne lov.

Som følge af omdannelsen af SDA og Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) til ét selskab i foråret 2011 - DAB - har DAB overtaget den hybride kernekapital via universalsuccession.

Det skal bemærkes at det statslige kapitalindskud og dermed udlånsredegørelsen før denne omdannelse alene omfattede SDA forstået som de før omdannelsen 16 andelskasser - og altså ikke inkluderede Danske Andelskassers Bank.

Redegørelsen for udviklingen i udlån for 2. halvår 2009, 1. halvår 2010 og 2. halvår 2010 omfatter således alene SDA.

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.