Andelskassens holdning til Bitcoin og andre kryptovalutaer

Banken er generelt negativ over for kryptovalutaer, og vi fraråder på det kraftigste vores kunder at investere i disse.

Der har de senere år været en del fokus på kryptovalutaer, som f.eks. Bitcoin, i medierne samt blandt forbrugere og investorer. Blandt andet har fordele og ulemper ved disse virtuelle valutaer været meget omdiskuteret.

Det giver ind imellem anledning til spørgsmål fra bankens kunder og investorer, og derfor vil vi her oplyse om kryptovalutaer og bankens holdning til disse.

Hvad er en kryptovaluta?
Hvis vi tager udgangspunkt i Bitcoin, som er verdens mest udbredte kryptovaluta, så er der tale om et online betalingssystem og en virtuel valuta, som kan bruges til at handle med bl.a. på internettet. I modsætning til gængse betalingsteknologier er Bitcoin decentraliseret, hvilket betyder, at ingen virksomhed, stat, organisation eller land står bag teknologien, som blev udgivet som open source tilbage i 2009.

Systemet er peer-to-peer, så brugere kan indgå i transaktioner med hinanden uden mellemled som pengeinstitutter eller centralbanker. Skabelsen af nye Bitcoin og godkendelsen af transaktioner bliver i Bitcoin-systemet håndteret kollektivt i et netværk af computere ved hjælp af kryptografiske algoritmer.

Det betyder, at Bitcoin i modsætning til traditionelle valutaer hverken er reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk eller europæisk plan, og Finanstilsynet har samtidig udtalt, at Bitcoin ikke er omfattet af eksisterende regler. Bitcoin har altså ikke den investor- og forbrugerbeskyttelse, der typisk er forbundet med almindelige valutaer og investeringer.

Samtidig har Bitcoin og andre kryptovalutaer vist sig at være meget volatile, og kursdannelsen er ikke gennemsigtig. Som investor har man derfor begrænset indsigt i, hvordan markedet udvikler sig, og hvad der driver kursen.

Alle typer pengetransaktioner er som udgangspunkt offentlige og foregår mellem to parter ved udveksling af beskeder. Hvis man vil bruge Bitcoin anonymt, skal man imidlertid blot holde forbindelsen mellem sin adresse og sin identitet hemmelig. Bitcoin kan være svære at spore, da det er muligt at forvanske oprindelsen ved at sende dem til en adresse, som modtager Bitcoin fra mange mennesker. Derefter blandes de modtagne Bitcoin tilfældigt og distribueres igen.

Denne mangel på gennemsigtighed og den ovennævnte manglende myndighedskontrol har gjort kryptovalutaer til genstand for ulovlige aktiviteter, blandt andet har kryptovalutaer gentagne gange været anvendt til kriminelle formål som f.eks. hvidvask.

Bankens holdning til kryptovaluta?
Bankens holdning til kryptovalutaer er meget klar: Banken er generelt negativ over for kryptovalutaer, og vi fraråder på det kraftigste vores kunder at investere i disse.

Da prisudsvingene på kryptovaluta er ekstreme, og da handel med kryptovaluta ikke er omfattet af finansiel regulering, og forbrugerne derfor ikke nyder godt af den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter, risikerer forbrugerne at tabe en stor del af eller hele deres investering. Det samme gælder finansielle instrumenter, som giver eksponering mod kryptovaluta. Hertil kommer, at det er umuligt at overholde hvidvasklovgivningen i forbindelse med håndtering af kryptovaluta.

Banken medvirker på dette grundlag ikke til håndtering af kryptovaluta af nogen art, herunder overførsler af penge, eksponering mod kryptovaluta, medvirken til udbetaling af gevinster eller andet. Opdages forsøg på transaktioner eller handlinger, der involverer kryptovalutaer, vil disse blive standset.


Spørgsmål?
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Andelskassens Middle Office-afdeling på telefon 87993010 eller pr. mail middleoffice@andelskassen.dk.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv