Sådan flytter du til et andet pengeinstitut

Som kunde i et dansk pengeinstitut er det nemt at flytte for eksempel sin lønkonto til et andet pengeinstitut.

Fra 1. november 2009 gælder nye EU-regler, der dels sikrer et hurtigt skifte, dels sikrer kunderne en række rettigheder i forbindelse med flytningen.

Reglerne er fælles for alle lande i EU - og dermed alle danske pengeinstitutter - og de gælder:

• Anfordringskonti (som eksempelvis din budgetkonto eller lønkonto)
• Tilknyttede betalinger (som eksempelvis Betalingsservice, faste overførsler og indgående betalinger som løn og pension)

Følgerne af regelændringerne fremgår af nedenstående gennemgang af, hvordan du skifter pengeinstitut, og hvad der sker i den forbindelse. Du kan også læse mere her:


Bemærk, at reglerne ikke omfatter eksempelvis låne- eller investeringsaftaler i pengeinstitutterne. Flytning af sådanne kan således ikke garanteres eksempelvis at ske inden for syv bankdage, ligesom der – i modsætning til hovedreglen for flytning af konti, der som senere nævnt er gebyrfri – formentlig skal betales et gebyr i den forbindelse.

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at flytte dine konti til et nyt pengeinstitut?
For at flytte dine konti til et nyt pengeinstitut, skal du i første omgang kontakte det nye pengeinstitut. Ønsker du at flytte til Andelskassen, skal du altså kontakte Andelskassen.

Dit nye pengeinstitut vil som udgangspunkt være dem, du har kontakt med i forbindelse med flytningen. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt at tage kontakt til dit gamle pengeinstitut.

Hvad gør dit nye pengeinstitut for dig?
Når du har kontaktet dit nye pengeinstitut, gøres følgende:

• Din nye konto (eller dine nye konti) oprettes
• Hvis du ønsker det, flyttes de betalinger, du har tilmeldt Betalingsservice i dit gamle pengeinstitut, automatisk til din nye konto
• Hvis du har andre faste betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice (herunder tilmelding til eIK – Elektronisk IndbetalingsKort), kan du bede dit nye pengeinstitut om også at overføre disse. Er du i tvivl om, hvilke betalingsoverførsler du har, kan dit nye pengeinstitut skaffe en oversigt fra dit gamle pengeinstitut. Når oversigten modtages, genoprettes disse betalingsoverførsler
• Der udarbejdes et ”Anmodning om overførsel”-dokument angående de konti, du ønsker overført. Dette dokument skal du skrive under, hvorefter dit nye pengeinstitut sender det til dit gamle pengeinstitut
• Dit nye pengeinstitut kan hjælpe dig med at videregive oplysninger om den nye konto til for eksempel din arbejdsgiver og andre relevante parter
• Du skal tage stilling til, om din nye konto skal registreres som NemKonto – bliver den det, vil det være her, du modtager betalinger fra det offentlige som eksempelvis børneydelser eller det, du eventuelt har betalt for meget i skat.

Hvad gør dit gamle pengeinstitut?
Når dit gamle pengeinstitut får oplysningen om, at du ønsker at flytte konto eller betalingsoverførsel til et nyt pengeinstitut sker følgende:

• På anmodning fra dit nye pengeinstitut laver det gamle pengeinstitut en oversigt over de betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, og oplyser, om du har været tilmeldt eIK. Oversigten sendes til dit nye pengeinstitut, og der sendes endvidere en kopi til dig. Samtidigt stopper dit gamle pengeinstitut disse betalinger.
• Når dit gamle pengeinstitut modtager en ”Anmodning om overførsel” sørger de for at lukke de konti, du har bedt om at få overført til et nyt pengeinstitut. Indestående på de gamle konti bliver i den forbindelse naturligvis overført til kontiene i det nye pengeinstitut.

Hvad koster det?
Du skal ikke betale gebyrer til dit gamle pengeinstitut for lukningen af kontoen eller for oversigten over betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Der er dog et par undtagelser:

• Hvis du har haft din konto i mindre end 12 måneder, har du ikke krav på en gratis lukning/flytning af den
• Den gratis oversigt over betalingsoverførsler forudsætter, at oplysningerne kan trækkes automatisk i pengeinstituttet og ikke rækker længere bagud end 13 måneder

Du kan i såvel dit gamle som dit nye pengeinstitut få udleveret en oversigt over pengeinstituttets gebyrer. Disse oversigter findes også på pengeinstitutternes hjemmesider, og du kan eksempelvis se Andelskassens gebyrer her.

Skulle kontoflytningen mellem pengeinstitutterne blive uberettiget forsinket, bør det ifølge de nye regler ikke ramme dig – og det gør det naturligvis heller ikke i Andelskassen.

Hvor lang tid tager flytning af betalingsoverførsler?
Fra 1. november, hvor de nye EU-regler træder i kraft, skal flytning af betalingsoverførsler ske inden for syv bankdage efter, at dit nye pengeinstitut har modtaget alle relevante oplysninger fra dig og dit gamle pengeinstitut.

Hvis der skal hentes oplysninger om betalingsoverførsler fra dit gamle pengeinstitut, har pengeinstituttet syv bankdage til at besvare henvendelsen. I så fald kan der altså gå op til 14 bankdage, før alle betalingsoverførslerne er flyttet.

Ønsker du at klage?
Hvis flytningen af konti og betalingsoverførsler ikke går, som du forventede, skal du i første omgang tage kontakt til dit nye pengeinstitut.

Er du fortsat ikke tilfreds, kan du rette henvendelse til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Vedrører klagen en konkret formueretlig konflikt, således at den er af økonomisk betydning, kan du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62,4, Postboks 2690, 2100 København Ø.

Har du spørgsmål?
Skulle du i øvrigt have nogle spørgsmål angående flytning af konti eller betalingsoverførsler, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Andelskassen.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv