Om Andelskasseprisen

På forårets aktionærmøder uddeler Andelskassen priser til et samlet beløb af 300.000 kr. til personer, grupper, virksomheder eller foreninger, der gør en forskel i deres lokalsamfund.

Andelskasseprisen består af fire priser til en samlet værdi a 50.000 kr. pr. aktionærkreds (i alt 300.000 kr.).

Andelskasseprisen fordeles efter følgende principper:

Ved hvert aktionærmøde uddeles:

  1. Andelskasseprisen”, der tildeles som en særlig anerkendelse til en person eller et par, som har gjort en særlig indsats for et af aktionærkredsens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område. Beløb: 5.000 kr.

  2. ”Sammen kan vi mere”-priserne, som består af tre priser på hver 15.000 kr. Disse priser tildeles som en særlig anerkendelse til tre foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af aktionærkredsens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område.

Bankens aktionærmøder afholdes hvert år i marts.

Indstilling

Hvert år kan borgere i lokalområderne indstille prismodtagere via Andelskassens hjemmeside.

Sidste frist for indstillinger til Andelskasseprisen 2022 er den 31. december 2021.

Din indstilling skal indeholde:

-       Navn og adresse på den person/gruppe/forening/virksomhed, du nominerer.

-       En begrundelse – skriv gerne, hvad du synes personen/gruppen/foreningen/virksomheden har gjort for lokalområdet.

-       Dit eget navn + dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig ved tvivlsspørgsmål. 

Indstillinger, der ikke lever op til ovennævnte, kommer ikke i betragtning.

Bemærk, at du som indstiller ikke får personlig besked om, hvorvidt din indstilling kommer i betragtning eller ej. Spændingen bliver først udløst til marts, når priserne bliver uddelt.

Vinderne af priserne får direkte besked og bliver inviteret med på årets aktionærmøder for at modtage prisen. Efterfølgende bliver vinderne offentliggjort her på hjemmesiden.

Indstil din kandidat her >>

Bedømmelsesudvalg

De indkomne forslag til prismodtagere bliver i hver af de seks aktionærkredse vurderet af et bedømmelsesudvalg. 

Bedømmelsesudvalget vælges på aktionærrådsmøder og fondsbestyrelsesmøder.

Uddeling

Priserne uddeles på de årlige aktionærmøder i marts.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv