Valutalån

Via Andelskassen kan virksomheden optage finansiering i en fremmed valuta.

Andelskassen udbyder finansiering i fremmed valuta, f.eks. CHF, EUR, USD, JPY m.fl.

Finansiering tilbydes kun til erhvervskunder.

Formålet med valutafinansiering kan være et ønske om at opnå en lavere rente end tilfældet er i DKK. Virksomheden bør altid være opmærksom på, at finansiering i fremmed valuta er forbundet med større risiko end finansiering i DKK, idet valutakurser og renter kan stige til ugunst for virksomheden.

Valutafinansiering kan også være risikodæmpende for virksomheden. Såfremt man har indgående betalinger i fremmed valuta kan finansiering i samme valuta reducere eller helt eliminere en uønsket valutakursrisiko.

Endelig kan formålet med valutafinansiering være rent spekulativt, således at virksomheden optager finansiering i forventning om en faldende valutakurs, hvorved der kan opnås en valutakursgevinst. I disse situationer må det erindres, at selv den mest velunderbyggede forventning til den fremtidige valutakurs kan slå fejl p.g.a. kriser eller landespecifikke begivenheder, som ikke kan forudses.

Et valutalån kan sædvanligvis omlægges til en anden valuta, hvis det ønskes. Kortvarige spekulative omlægninger kan med fordel gennemføres via valutaterminsforretninger.

Valutalån oprettes typisk med 3 eller 12 måneders rentetilpasning og rentebetaling sker i den pågældende lånevaluta.

Valutalån tilbydes sædvanligvis med kort løbetid og refinansieres løbende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.