Valutakassekredit

Via Andelskassen kan virksomheden optage finansiering i en fremmed valuta.

Andelskassen udbyder finansiering via valutakassekredit i fremmed valuta, f.eks. EUR, USD, PLN m.fl.

Valutakassekredit tilbydes kun til erhvervskunder.

Finansiering via valuta kan være risikodæmpende for virksomheden. Såfremt man har aktiver og/eller indgående betalinger i pågældende valuta, kan en valutafinansiering reducere eller helt eliminere en uønsket valutakursrisiko.

Virksomheden bør altid være opmærksom på, at finansiering i fremmed valuta som udgangspunkt er forbundet med større risiko end finansiering i DKK,idet valutakurser og renter kan stige til ugunst for virksomheden.

Valutakassekredit tilbydes med sædvanlig løbetid og forhandles løbende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.