Valutakassekredit

Via Andelskassen kan virksomheden optage finansiering i en fremmed valuta.

Andelskassen udbyder finansiering via valutakassekredit i fremmed valuta, f.eks. EUR, USD, PLN m.fl.

Valutakassekredit tilbydes kun til erhvervskunder.

Finansiering via valuta kan være risikodæmpende for virksomheden. Såfremt man har aktiver og/eller indgående betalinger i pågældende valuta, kan en valutafinansiering reducere eller helt eliminere en uønsket valutakursrisiko.

Virksomheden bør altid være opmærksom på, at finansiering i fremmed valuta som udgangspunkt er forbundet med større risiko end finansiering i DKK,idet valutakurser og renter kan stige til ugunst for virksomheden.

Valutakassekredit tilbydes med sædvanlig løbetid og forhandles løbende.