Inkasso

Inkasso er en betegnelse for en måde at foretage betaling til/fra udlandet gennem brug af banker ved at opkræve penge mod levering af dokumenter.

Man kan derved være sikker på, at f.eks. fragtdokumenter, som berettiger indehaveren til at modtage varerne, ikke bliver udleveret til modtageren, før denne har betalt.

Der gælder ensartede internationale inkassoregler ICC522, som Danmark har tiltrådt. Reglerne skal overholdes af alle banker i medlemslandene.

Som kunde i Andelskassen kan du aflevere alle nødvendige dokumenter til os, så sender vi dem til den udenlandske bank og sørger for, at de bliver behandlet ud fra dine instrukser.

Du kan derfor forvente, at den udenlandske bank overholder dine/Andelskassens instrukser helt nøje, og som kunde giver det dig sikkerhed ved international samhandel.

Priser m.m. finder du i Andelskassens Prisbog.