IBAN

Et kontonummer i internationalt format.

IBAN (International Bank Account Number) er et kontonummer i internationalt format, der sikrer, at betalinger landene imellem kommer lettere og hurtigere frem.

Når man benytter IBAN, bliver BIC (swiftkoden) automatisk udfyldt i Netbank.

Bemærk, at IBAN altid skrives uden mellemrum. De to første bogstaver indikerer hvilket land kontoen tilhører. Herefter kommer to kontroltal og pengeinstituttets registreringsnummer samt kontonummer. IBAN har forskellig længde alt efter, hvilket land det tilhører, og kan svinge fra 15 til 29 karakterer. IBAN benyttes nu i ca. 100 lande.

Du finder dit IBAN i Netbank under ”Konti og posteringer” / ”kontovilkår”. Bemærk at hver konto har sit eget IBAN.

IBAN findes også i øverste højre hjørne på dit kontoudtog for den pågældende konto.

Se også