Referencerente

I henhold til aftalegrundlaget er leasingydelsen variabel og reguleres i forhold til udviklingen i referencerente Cibor 3M (Copenhagen Interbank Offered Rate 3 måneder).

Reguleringen af leasingydelsen sker én gang månedligt på baggrund af de Cibor 3M-satser, som Nasdaq OMX Copenhagen offentliggør den 1. i hver måned. (Hvis den 1. i en måned falder på en dag, hvor Cibor 3M-satsen ikke offentliggøres, så benyttes i stedet den Cibor 3M-sats, der offentliggøres umiddelbart efter den 1. i måneden).

Find historikken for Cibor 3M-satsen her >>