Forretningsplan

Kom godt fra start!

Inden du kontakter Andelskassen, er det en god ide at udarbejde en forretningsplan, som indeholder en beskrivelse af produktet/ydelsen, hvilke kunder du henvender dig til, og hvilke samarbejdspartnere og konkurrenter der er på markedet.

Herved giver du Andelskassen et godt indblik i din fremtidige virksomhed samt hvilke styrker og svagheder, der er forbundet med din ide.

Har du problemer med at udarbejde den på egen hånd, tilbyder mange kommuner eller lokale erhvervsråd dig også sparring til udarbejdelsen af din forretningsplan.

I denne fase vil det også være naturligt at inddrage din revisor eller andre eksterne rådgivere.