Penge til 20 år uden arbejde

Aeldre_par_avis_750px.jpg

Pension: Den gode nyhed er, at vi lever længere. Den dårlige er desværre, at det er de færreste, der sparer op til de mange ekstra år i alderdommen eller sætter penge af til at kunne trække sig tilbage tidligere, hvis kroppen eller sindet ikke helt kan holde til at være på arbejdsmarkedet i alle de år, som politikerne foreskriver er nødvendigt.

For at du kan blive klogere på, hvordan du skal forholde dig til din pensionsopsparing, har vi sat Birgitte Normann i stævne. Hun ved, hvordan du skaber lige nøjagtig den fremtid, du ønsker dig, når du går på pension. Birgitte Normann er nemlig pensionschef i Danske Andelskassers Bank og har over 20 års erfaring på pensionsområdet.

Menneskekroppen holder længere

Gennemsnitslevealderen er i dag 79 år for mænd og næsten 83 år for kvinder. Samtidig er der en stor flok, der lever endnu længere og kan forvente at blive over 90 år. Det gælder for 31 procent af kvinderne og 19 procent af mændene, viser nye tal i en undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Samme undersøgelse fortæller også, at middellevealderen skal tolkes ud fra alle de mennesker, der lever i dag, og at nyfødte således sagtens kan regne med at leve betragteligt længere, hvis vi følger tendenserne over de sidste mange år.

At kvinder kan forvente at blive ældre end mænd fra samme årgang betyder, at kvinder generelt skal spare mere op til pensionen end mænd. Det er rimeligt simpelt, men der er også mange andre faktorer, som kun meget få har 100 procent styr på, når vi taler pension.

”I rigtig mange tilfælde ser vi, at folk går ind og kigger på Pensionsinfo og konstaterer, at de vil få 250.000 kroner udbetalt om året. Men de lægger ikke mærke til, at beløbet kun vil blive udbetalt de første 10 år af pensionen. Derfor glemmer man at tage stilling til, hvad der sker med økonomien efterfølgende. I kraft af, at vi lever længere og længere, er det altså vigtigt at lave en opsparing, der også holder længere,” understreger Birgitte Normann.

Du skal kunne leve hele livet igennem

Når Birgitte Normann holder pensionsmøder med sine kunder, sigter hun generelt efter, at økonomien er sikret, frem til de er 85 år. Hvis der er tendenser i familien til, at man lever endnu længere, sørger Birgitte Normann for, at pensionsaftalen strækker sig endnu længere. Hun mener nemlig, at alle skal have råd til at forfølge deres drømme og opretholde deres normale levestandarder hele livet igennem.

”I starten af tiden som pensionist vil mange typisk gerne have penge til at rejse og opleve de ting, som et travlt arbejdsliv måske har sat begrænsninger for. Men senere hen, når kroppen ikke længere er helt så stærk og klar på de store udflugter, så kan det også være rart at have råd til lidt rengøringshjælp. Der skal altså være penge til at kunne leve på fuldt blus hele vejen igennem.”

Folk er forskellige

Mange unge mennesker skyder desværre tankerne om pension ud af hovedet, fordi det er svært at forholde sig til noget, der ligger så langt ude i fremtiden, når du er 30 eller 40 år gammel. Og mens det selvfølgelig er en fin start, at du betaler 12 % ind på en pensionsopsparing igennem dit job, så er der jo stor forskel på, hvornår folk begynder at arbejde. Jo tidligere, du starter med at arbejde og dermed sparer op, desto bedre for dit pensionsliv.

”Hvis du starter i et lønjob forholdsvis tidligt og begynder at indbetale til en pension, akkumulerer renten over tid. Der er mange penge at hente ved at lade afkastet lave en god del af arbejdet for dig, når du sparer op. Samtidig tillader en opsparing over mange år også, at du kan køre med lidt højere risiko i dine investeringer, hvilket kan give et noget højere afkast på den lange bane,” forklarer Birgitte Normann og uddyber, at det langt fra er alle, der kan nøjes med den overenskomstbestemte indbetaling, som fagforeningen har fastsat.

Tømrersvend eller cand.mag.?

Det kan du ikke af den simple grund, at fagforeningernes aftaler ikke tager højde for de forskellige udsving, der måtte være i løbet af dit arbejdsliv.

”Nogle kommer jo senere i gang med at spare op end andre, for eksempel på grund af forskellige længder på uddannelserne. Du starter jo på helt forskellige tidspunkter med at arbejde – og dermed spare op – alt efter, om du er tømrer eller har en kandidatgrad i humaniora. Og så kan du jo også risikere at gå arbejdsløs noget tid imellem forskellige jobs, hvor du altså ikke er i stand til at indbetale til din pensionsopsparing,” siger Birgitte Normann.

Hun tilføjer, at lønnen også kan svinge, når man skifter job undervejs i arbejdslivet. En ny løn giver helt anderledes tal på bundlinjen, når du trækker 12 % ud til pension, og i særlige tilfælde kan der også være sygdomsforløb, du skal tage stilling til.

Få hjælp til det store overblik

Der kommer hele tiden nye regler på pensionsområdet. Det gør, at mange bliver ret usikre på, hvordan tingene forholder sig. Det bliver heller ikke mindre kompliceret af, at både et varieret arbejdsliv og begivenheder uden for arbejdspladsen har indvirkning på din opsparing.

Birgitte Normann foreslår, at du bruger banken som en aktiv medspiller, når du skal lægge den rigtige strategi for en sund økonomi igennem hele livet. Banken laver en nedsparingsplan, så du kan se, om det er realistisk at gå på pension på det tidspunkt, du forestiller dig. Og selv om en realistisk plan er et godt udgangspunkt, bør du stadig kigge på din pensionsordning hvert femte år.

”Det handler om at skrue på pensionen, alt efter hvordan dit liv udvikler sig. I en børnefamilie er økonomien for eksempel ofte ret stram, men når børnene stopper i børnehaven, kan du måske godt finde 500 kroner mere til pensionsopsparingen om ugen. Et andet eksempel er, hvis din ægtefælle er ældre end dig, og I gerne vil gå på pension samtidig for at opleve verden sammen. Så kræver det, at du sparer lidt mere op, fordi du skal gå forholdsmæssigt tidligere på pension,” fortæller Birgitte Normann og fortsætter:

”Du bør se på din pension i forbindelse med alle de større ændringer og livsbegivenheder; hvis du bliver gift, hvis du bliver skilt, hvis du får børn, flytter i hus og skifter job.”

Din pensionsopsparing er altså noget, du skal forstå og bruge aktivt i hele dit liv for at forfølge drømmene. Hvis du ikke tager stilling til pensionen tidligt nok, risikerer du at blive økonomisk låst i fremtiden fremfor at bevare den økonomiske frihed og fleksibilitet i forhold til de ting, du planlægger og drømmer om at føre ud i livet.

Pension handler om, at du skal forsøge forudsige dit liv. Også selv om der desværre – eller heldigvis – ikke er nogen af os, der helt ved, hvordan vores liv udarter sig.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv