Pas på bøden, hvis kunden betaler kontant

Danske sedler.jpg

Af Nicolai Fl. Frederiksen, kundedirektør i Andelskassen

Måske tænker de færreste, at hvidvasklovens §5 har noget med deres virksomhed at gøre. De er lovlydige og har styr på tingene. Men faktisk kan det lynhurtigt blive noget, man som erhvervsdrivende er nødt til at forholde sig til – og det kan blive særdeles dyrt at lade være.

Paragraffen handler nemlig blandt andet om det såkaldte kontantforbud, som Folketinget netop har skærpet.

Det betyder, at hvor man som erhvervsdrivende hidtil har måttet modtage op til 49.999 kr. i kontant betaling, så må man med virkning fra den 1. juli 2021 højest modtage 19.999 kr. kontant. Betaler kunden 20.000 kr. kontant for en vare eller serviceydelse, bryder den erhvervsdrivende loven og kan idømmes en bøde, og bødestørrelsen er ikke ubetydelig.

Alle virksomheder i Danmark er omfattet af kontantforbuddet. Undtagelserne er revisorer, advokater og pengeinstitutter, som så til gengæld er omfattet af hvidvasklovens indberetningsregler.

Med de få nævnte undtagelser er alle erhvervsdrivende altså omfattet af kontantforbuddet. Håndværksmestre, byggemarkeder, forhandlere af møbler, køkkener, cykler, HiFi, hårde hvidevarer, biler osv. – listen er lang.

Det er heller ikke lovligt at modtage betaling for samme vare i flere rater, hvis formålet er at blive under grænsen på 19.999 kr.

Af flere årsager er det også i den erhvervsdrivendes egen interesse at minimere omfanget af kontante betalinger. For det første kan man ufrivilligt blive involveret i hvidvask af sorte penge, hvis man modtager større beløb i kontanter, for det andet risikerer man at modtage betaling med falske penge – og ingen af delene er godt for hverken virksomhedens økonomi eller renommé.

Hvis den samlede pris for et køb er på 20.000 kr. eller derover, kan handlen ikke gennemføres lovligt med kontant betaling. I stedet må man bede kunden om at benytte betalingskort eller bankoverførsel, og man skal ikke lade sig presse eller friste til at modtage for store kontante beløb.

Tilbage til bødestørrelsen. Det er enkelt at regne ud og huske, hvad det koster, hvis man forbryder sig mod kontantforbuddet: 25 % af overtrædelsen og minimum 10.000 kr.

Et par eksempler. Modtager man 22.000 kr. kontant, overstiger beløbet grænsen med 2.001 kr., og 25 % heraf udgør 500,25 kr. – altså langt under minimumsbøden, og overtrædelsen udløser derfor en bøde på 10.000 kr.

Modtager man en kontant betaling på 70.000 kr., overstiger beløbet grænsen med 50.001 kr., hvilket udløser en bøde på 12.500,25 kr. svarende til 25 % af beløbet over minimumsgrænsen.

De skærpede regler om kontantforbuddet vedrører som nævnt store dele af erhvervslivet, og det vil være et alvorligt selvmål at ignorere dem.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv